Dissabte, 25 de març de 2023 - Edició 1703
La República

El Govern crea un equip de treball per actualitzar les tarifes de la xarxa de serveis socials d’atenció pública

ACN Barcelona – El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació d’un equip de treball conjunt entre els departaments d’Economia i Hisenda i Drets Socials que es farà càrrec d’actualitzar […]

Agències 14/03/2023

ACN Barcelona – El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació d’un equip de treball conjunt entre els departaments d’Economia i Hisenda i Drets Socials que es farà càrrec d’actualitzar i revisar a fons les tarifes que fixa l’actual cartera per a les entitats proveïdores de la xarxa de serveis socials d’atenció pública. L’actual cartera de serveis socials data del 2010. Si bé els mòduls econòmics s’han anat actualitzant, no s’ha abordat fins ara una reforma integral. Aquest equip de treball revisarà la metodologia de càlcul dels costos i l’actualitzarà, explorarà les noves modalitats de serveis que podrien incorporar-se a la cartera i efectuarà un primer càlcul dels costos d’aquests serveis.

També establirà, en els casos que s’escaigui, els mòduls socials (és a dir, la part que assumeix la Generalitat) i de copagament (el que posa l’usuari).

Els treballs necessaris per complir aquest encàrrec requeriran un ampli procés de participació amb els agents socials, especialment aquells que representen els col·lectius de beneficiaris de les prestacions i ajudes o d’usuaris de serveis i, també amb els agents que representen els proveïdors d’aquests serveis.

Pel que fa a la planificació econòmica, el càlcul s’abordarà de manera integral, tenint en compte tots els costos efectius vinculats als serveis, directes i indirectes, per tal de disposar d’unes dades actualitzades a 2023 que permetin elaborar una nova cartera amb un coneixement sòlid de l’impacte econòmic i financer què comportarà a mitjà i llarg termini aquesta modificació en el pressupost de la Generalitat.

L’objectiu és garantir l’estabilitat i la transparència de la relació amb els proveïdors de la xarxa pública de serveis socials mitjançant la concertació de places i, a més, ampliar, flexibilitzar i modernitzar la cartera de serveis socials orientant-la cap a la innovació, l’atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària.

La cartera de serveis socials és l’instrument que determina el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques, de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i que assegura l’accés a les prestacions garantides. Defineix cada tipus de prestació, la població destinatària, l’organisme i l’equip professional que l’han de gestionar, els perfils, les ràtios dels professionals, els estàndards de qualitat i els requisits normatius per accedir als serveis, així com els mòduls econòmics d’algunes prestacions, per les quals s’estableix el cost de referència, el mòdul social i el copagament. Els serveis que conté van des de centres residencials a centres d’atenció diürna, serveis per a infants tutelats, gent gran, persones amb discapacitat, prestacions o recursos per a persones vulnerables, entre molts altres.