Dimecres, 4 d'agost de 2021 - Edició 1105
La República

Llum verda a la creació d’una societat per gestionar els aeroports públics catalans

El Govern ha autoritzat la constitució de la societat limitada unipersonal Aeroports Públics de Catalunya. Amb aquesta nova eina, el Govern gestionarà les infraestructures aeroportuàries que està impulsant i estarà preparat per assumir els aeroports que li siguin traspassats, segons ha comunicat la Generalitat. Aquesta mesura ha estat aprovada davant el nou marc competencial que es presenta. La societat Aeroports Públics de Catalunya tindrà un capital social de 300.000 euros, aportats per la Generalitat, que en serà l’únic soci.

Redacció
Redacció 26/09/2007

Als aeroports que ja gestiona el Govern, s’hi hauran de sumar els de Lleida-Alguaire –ja en construcció– i el de la Seu d’Urgell (futur aeroport Pirineus-Andorra), segons el comunicat de la Generalitat.

D’altra banda, actualment hi ha obert un procés per a la desclassificació dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, que podrien ser traspassats a la Generalitat de Catalunya. També es planteja la participació de la Generalitat en la gestió de l’aeroport de Barcelona.

Aquesta situació fa necessària la creació d’una societat que permeti gestionar les infraestructures aeroportuàries –aeroports, aeròdroms i heliports– de Catalunya que siguin responsabilitat de la Generalitat fins que es creï l’organisme públic de gestió que estableixi la futura Llei Aeroportuària, actualment en elaboració.

La societat Aeroports Públics de Catalunya tindrà un capital social de 300.000 euros, aportats per la Generalitat, que en serà l’únic soci. Els principals objectius de la societat que ara s’impulsa són crear o ampliar qualsevol infraestructura aeroportuàries de titularitat de la societat o de la Generalitat de Catalunya i dirigir, gestionar o administrar infraestructures aeroportuàries, mitjançant l’explotació de les seves instal·lacions, la seva conservació, la prestació de tot tipus de serveis aeroportuaris i activitats complementàries.

També són de la seva competència realitzar activitats de foment i comercialització d’aquestes infraestructures, així com del transport aeri i espacial, i desenvolupar activitats formatives relacionades amb el sector del transport aeri i de les seves infraestructures aeroportuàries.

D’altra banda també s’encarregarà de realitzar activitats de recerca i desenvolupament en el sector del transport aeri i espacial i de les seves infraestructures aeroportuàries i l’impuls i la participació en les organitzacions gestores de les rutes aèries o altres organitzacions nacionals o internacionals que es creïn en l’àmbit del sector del transport aeri i de les seves infraestructures aeroportuàries.

A més, s’encarregarà de la prestació de serveis d’assistència tècnica en relació al transport aeri o al disseny, construcció i gestió de les infraestructures aeroportuàries i de la participació en la gestió d’aeroports d’interès general d’acord amb les previsions legals, així com en les societats que promouen els seus objectius.

Els òrgans socials de la societat seran la Junta General i el Consell d’Administració. El Consell d’Administració estarà format per entre 5 i 11 membres, designats per la Junta General, que exerciran el seu càrrec durant un període de 4 anys. El Consell d’Administració designarà d’entre els seus membres un president, un vicepresident i un conseller delegat.