Edició 1775

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 05 de juny del 2023
Edició 1775

Els Països Catalans al teu abast

Dilluns, 05 de juny del 2023

L’associació catalana d’Hamburg El Pont Blau rep el reconeixement oficial del Govern

|

- Publicitat -

L’associació catalana d’Hamburg El Pont Blau va ser creada el gener de l’any 2004 per iniciativa d’un grup de catalans i alemanys catalanòfils residents a Hamburg. Des de la seva fundació l’entitat ha dut a terme diverses activitats dirigides a donar a conèixer la cultura catalana. L’associació, que va experimentar un fort creixement durant el 2006, va organitzar, pels volts de Sant Jordi, el Primer Festival de Cultura Catalana a Hamburg, que va permetre als ciutadans apropar-se a la cultura i tradicions catalanes a través de la mostra instal·lada al Museum für Völkerkunde. Podeu trobar més informació sobre El Pont Blau a la web de l’associació: www.elpontblau.de.

Publicitat

Amb el reconeixement del Govern, l’Associació Catalana d’Hamburg podrà beneficiar-se d’un ampli catàleg de serveis per part de la Generalitat com l’enviament de publicacions periòdiques catalanes, l’organització de cursos de català, ajuts a la creació de pàgines web, beques per a estudis de postgrau a Catalunya, estades a Catalunya destinades a joves, exposicions internats o descomptes per poder veure la televisió de Catalunya internacional (TVCi), entre d’altres.

Les comunitats catalanes de l’exterior és el terme que designa, d’ençà de la promulgació de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, aquelles agrupacions privades de gent catalana i estrangera catalanòfila arreu del món (casals, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials,…) que el govern català ha reconegut per acord oficial. Aquestes entitats tenen com a objectius principals la promoció de Catalunya entre la societat civil i el suport a la gent catalana resident a l’exterior de Catalunya. Actualment, són essencialment una finestra cultural de Catalunya en la terra que les acull. La presència de comunitats a l’exterior oficialment reconegudes pel Govern de la Generalitat és de 116 a gairebé 40 països d’arreu del món.

Publicitat

Més notícies

Editorial

Opinió