Dilluns, 26 de setembre de 2022 - Edició 1523
La República

L’administració electrònica simplificarà els tràmits dels ciutadans amb la Generalitat de Catalunya

El Govern ha aprovat aquest dimarts constituir una solució tecnològica anomenada PICA (Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa) amb l’objectiu d’impulsar l’administració electrònica i de prioritzar els projectes que permeten reduir la presentació de documents que es demanen al ciutadà en les seves tramitacions amb l’Administració. La nova tecnologia permetrà l’intercanvi telemàtic de documents i dades entre òrgans de la Generalitat i d’altres administracions i entitats públiques. També es crea el catàleg de Dades i Documents Electrònics de la Generalitat, que contindrà una relació actualitzada de dades i documents administratius que es poden obtenir per mitjans telemàtics.

Redacció 28/11/2007

La PICA, impulsada des del Departament de Governació i Administracions Públiques, permetrà intercanviar documents i dades que es troben en algun òrgan de la Generalitat o altres administracions i entitats -en aquest cas a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya-, i així poder-los incorporar al tràmit administratiu propi sense haver-los de demanar als ciutadans.

Aquesta eina tecnològica va acompanyada de la creació del Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la Generalitat, mitjançant acord de Govern, amb la finalitat de posar a disposició de la pròpia Administració la relació actualitzada de dades i documents que es poden obtenir per mitjans telemàtics. Aquest Catàleg serà gestionat per la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració, que elaborarà un protocol d’interoperabilitat durant els propers tres mesos. Els primers documents disponibles són: el padró municipal, el títol de família nombrosa, el certificat d’estar al corrent de deutes tributàries i properament, el de la Seguretat Social.

La PICA també permetrà l’ús de solucions comunes per realitzar tràmits electrònicament com notificacions telemàtiques, formularis electrònics, etc… Amb aquesta actuació, el Govern inicia el seu compliment de l’impuls a la interoperabilitat que preveu la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.