Dijous, 24 de juny de 2021 - Edició 1064
La República

El Parlament aprova per unanimitat la llei de creació del Centre d’Estudis d’Opinió

El Ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres la llei del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Ho ha fet amb els vots a favor de tots els grups, a excepció d’alguns punts on PP i C’s han mantingut algunes reticències i s’han abstingut en alguns articles concrets. La llei adscriu el CEO al Departament d’Economia i Finances, i deixarà de dependre de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i crea un consell rector que vetllarà per la seva professionalitat, objectivitat i independència. Un dels objectius de la llei és configurar el CEO com a òrgan autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d’Economia i Finances. En l’actualitat, aquest centre, que va ser creat per decret del Govern l’any 2005, depèn de l’Institut d’Estadística de Catalunya. La llei estableix que el CEO sigui l’únic organisme que pugui fer enquestes en què es demani la intenció de vot i la valoració de líders i partits polítics, així com estudis postelectorals.

Redacció
Redacció 12/07/2007

El CEO també hauria de supervisar i assessorar en relació a les enquestes i els estudis d’opinió que facin els altres departaments i haurà de donar el vist-i-plau previ a la fitxa d’aquestes enquestes i homologar les empreses que les realitzen. El centre també assumirà la gestió del Registre Públic d’Estudis d’Opinió, on estan recollits tots els estudis d’aquest tipus que ha fet el Govern des de 1998.

La llei estableix que el director d’aquest organisme el nomenarà el Govern a proposta del conseller d’Economia i Finances, i tindrà un consell rector que tindrà com a funció assessorar i supervisar, així com vetllar per la professionalitat, l’objectivitat i la independència dels treballs. Aquest organismes estarà format per membres experts en ciències polítiques, econòmiques, socials i estadístiques a proposta de cada grup parlamentari, tres membres del món universitari, catedràtics i professors d’aquestes matèries, i tres membres del Govern.

Entre d’altres, aquest consell haurà d’aprovar un pla anual dels estudis que el centre haurà de fer, i també haurà d’elaborar un informe anual sobre els estudis ja fets i la qualitat d’aquests estudis. El director haurà de comparèixer al Parlament com a mínim un cop cada període de sessions.

El text també marca quin haurà de ser el procediment de lliurament de les enquestes al Govern i al Parlament. Un cop aquestes estiguin fetes, el director del CEO les haurà de trametre al conseller d’Economia en un termini no superior a vint dies hàbils, i aquest últim, vint-i-quatre hores després, les haurà d’haver lliurat als presidents de la Generalitat i del Parlament, perquè arribin als grups parlamentaris.