Dilluns, 14 de juny de 2021 - Edició 1054
La República

El Parlament aprova el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007–2010 per unanimitat

El Pla Director és el principal instrument de planificació de la política de cooperació per al desenvolupament de la Generalitat i fixa per als propers anys el marc de referència […]

Redacció
Redacció 21/07/2007

El Pla Director és el principal instrument de planificació de la política de cooperació per al desenvolupament de la Generalitat i fixa per als propers anys el marc de referència i les prioritats d’actuació sectorials i geogràfiques de la cooperació catalana. A més, fa referència a les modalitats i als actors i determina les capacitats i els recursos necessaris per dur a terme aquestes accions. El document, a més, preveu un increment dels recursos actuals d’un 128% per al 2010. Tots els grups parlamentaris han donat suport avui al text, que ja va ser aprovat pel Govern el mes de maig d’enguany.

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010 té com a finalitat última la promoció del desenvolupament humà sostenible, l’eradicació de la pobresa i la lluita contra les desigualtats Nord-Sud. El Pla Director ha estat presentat pel vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, i pel director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, David Minoves i Llucià.

Carod-Rovira ha destacat que la cooperació catalana al desenvolupament és una de les “polítiques més consolidades i més ben desplegades de tota l’acció exterior governamental”. En la mateixa línia, també ha assenyalat que la cooperació catalana és una de les més punteres a nivell internacional.

El director ha destacat les principals aportacions del nou pla. La més destacada, segons Minoves, és el procés obert a tot el sector de la cooperació catalana en la redacció del text des del seu principi. A més, sense oblidar l’acció pròpia de la Generalitat, també “reconeix la capacitat d’acció d’actors no governamentals, ja que més d’un 50% del pressupost serà executat per part d’actors no públics”. Aquest escenari reconeix la llarga trajectòria de les organitzacions catalanes en favor d’un món més just.

Altres estratègies que marca el document són l’apoderament dels actors del Sud per fer-los conductors del seu propi procés de desenvolupament. També s’aposta pel codesenvolupament com a eina d’integració dels nous catalans i per paliar les desestructuracions als països d’origen que motiven les migracions forçades i, per últim, se cerca garantir la qualitat de la cooperació catalana i afavorir la sensibilització de la ciutadania.

Les àrees geogràfiques d’aplicació del Pla Director continuen incidint, entre d’altres, en àmbits sensibles com els refugiats del Sàhara Occidental, però també en els palestins que es troben desplaçats al Líban. Com a novetat, destaca Gàmbia com a exemple per afavorir el codesenvolupament, ja que el col·lectiu d’origen gambià té molta presència a les comarques catalanes.

Cal remarcar que aquest Pla tindrà en compte també la llarga tradició catalana de solidaritat internacional en països en construcció (Bòsnia-Herzegovina, Kosovo, Eritrea) i nacions sense estat. Per aquesta raó, en els plans anuals es definiran, si escau, les prioritats d’actuació en aquests països, ja sigui en l’àmbit del desenvolupament o en acció humanitària.