Dimarts, 27 de juliol de 2021 - Edició 1097
La República

Cada mes el Bicing atén 30.411 queixes, reclamacions i incidències

Les dades del segon semestre del 2008 respecte les comunicacions ateses pel Bicing entre trucades telefòniques, correus electrònics i visites a l’oficina d’atenció a l’usuari mostren que les peticions d’informació són un 39,7% de les 302.601 comunicacions. Les queixes, reclamacions i incidències sumen les 183.469 comunicacions restants ateses, que suposen una mitjana de 30.411 cada mes. Pel que fa al servei d’atenció al client de manera presencial a la plaça Carles Pi i Sunyer BSM assegura que el temps d’espera va passar de 13 a 8 minuts entre el primer i el segon semestre del 2008 i al servei d’atenció telefònica es va passar de 18 a 27 operadors.

Redacció
Redacció 21/02/2009

La part més important de les comunicacions dels usuaris correspon a les incidències, amb un 48.04%, i on s’inclouen problemes amb la targeta de crèdit, la targeta Bicing o el procés d’alta. Les queixes són el 7,14% i estan relacionades amb el manteniment i els ancoratges de les bicicletes o bé el personal d’atenció al client. Per últim, les reclamacions suposen un 5,12% de les comunicacions i inclouen els casos en què l’usuari no ha quedat satisfet amb el servei rebut i fa una petició al servei, ja sigui per obtenir el reintegrament de certa quantitat, la reparació del dany o la rescissió de l’abonament.

Des de la posada en funcionament del Bicing el servei ha tingut un increment constant del número d’abonats. El primer semestre del 2008 va tenir 151.618 abonats amb 51.862 altes, 31.732 renovacions i 2.493 baixes. El segon semestre hi havia 181.962 abonats amb 29.903 noves altes, 42.582 renovacions i 3.729 baixes.

En motiu d’aquesta evolució el mes de juny es va decidir realitzar una reordenació de l’Oficina d’Atenció a l’Usuari cercant una major eficiència organitzant-lo en tres àrees com són l’Oficina d’Atenció al Client de la plaça Pi i Sunyer, l’atenció telefònica i les comunicacions escrites, que van passar de 4.106 el primer semestre a 2.606 el segon, una disminució que ha permès agilitzar el temps de resposta, que ha passat dels 6 dies al primer trimestre als dos dies durant els darrers sis mesos del 2008.