Dijous, 24 de juny de 2021 - Edició 1064
La República

Carta oberta a les empreses de telefonia

Hi una qüestió que em molesta molt de les companyies de telefonia, fixa i mòbil : la política informativa erràtica que tenen . Les companyies de telefonia, fixa i mòbil […]

Josep Maria Loste
Josep Maria Loste 07/06/2014

Hi una qüestió que em molesta molt de les companyies de telefonia, fixa i mòbil : la política informativa erràtica que tenen . Les companyies de telefonia, fixa i mòbil , se'n riuen completament de la gent normal, dels soferts consumidors . Et truquem a hores intempestives per bestieses i, per contra, si tens un problema greu (com per exemple donar de baixa un telèfon robat) et fan esperar molt i, massa vegades, no et solucionen res de res. I ja no parlem del tema del català. La discriminació és flagrant.

Caldria regular i obligar totes les companyies de telefonia, fixa i mòbil, radicades a Catalunya, a tenir un servei d'informació on poder adreçar-se que estigués situat a Catalunya i que qualsevol ciutadà català s'hi pogués dirigir, d’una forma física o per telèfon i pogués  fer la seva reclamació, d'una manera normal, en la llengua pròpia de Catalunya; és a dir, en la llegua de Pompeu i Fabra . Jo crec que això, com en qualsevol país civilitzat del món, no és demanar massa. Jo considero que el que  estic demanant no és res de l’altre món i que les mateixes empreses afectades ho han d’acceptar  ja que poden guanyar  valor  afegit .