Diumenge, 5 de febrer de 2023 - Edició 1655
La República

La Directiva Whistleblowers, la primera gran norma europea contra la corrupció

És una directiva de protecció dels interessos de la unió a través de la protecció dels seus denunciants, independentment de la motivació que tinguin per denunciar.

Josep Jover 16/02/2021

L’anomenada Directiva «whistleblowers» o ASPERTIC, per ser ASPERTIC un dels seus promotors, no és només una directiva anticorrupció; és molt més àmplia. És una directiva de protecció dels interessos de la unió a través de la protecció dels seus denunciants, independentment de la motivació que tinguin per denunciar.

1. ÉS UNA DIRECTIVA EXTRAORDINÀRIAMENT IMPORTANT
I excepcional. Doncs ens diu ja només, al començar, que la Unió Europea té la sobirania de la majoria de temes que regeixen la nostra vida i ens dóna un procediment únic de control d’acord amb una autoritat única, “passant olímpicament”, de les normatives estatals.

2. ÉS UNA DIRECTIVA DE NOVA GENERACIÓ
Perquè, a diferència de la resta de directives i reglaments, articula i vertebra la ja legislació europea publicada, creant un mecanisme que alliberarà de molta conflictivitat als jutjats, com és l’obligatorietat de tenir una bústia de denúncies gestionada de manera independent de l’empresa o Administració . És una nova jurisdicció

3. ÉS UNA DIRECTIVA QUE NO EXIMEIX A NINGÚ
Planteja la responsabilitat directa i personal de jutges i magistrats, fiscals i advocats de l’Estat, però també de les altes institucions de l’Estat i partits polítics, col·legis professionals i mitjans de comunicació, i també dels treballadors i funcionaris, de civils i militars. Des del nivell més baix, a el més alt.
Qualsevol norma que els exoneri, ni que sigui constitucional, queda decaiguda. No hi ha aforats ni exclosos, ni inimputables en Dret de la Unió

4. ÉS UNA DIRECTIVA QUE INCLOU A EL PODER JUDICIAL
Excloent únicament la fase deliberativa de les sentències. No la sentència ni l’execució de la mateixa, ni com ha estat anomenat el jutge.
I permet, així mateix, que una denúncia contra un magistrat del Tribunal Suprem espanyol sigui tramitada i investigada per una autoritat alemanya, per exemple.

5. ÉS UNA DIRECTIVA QUE PERMET LA DENÚNCIA ANÒNIMA I INVERTEIX LA CÀRREGA DE LA PROVA
És el denunciat, amb garanties, en què ha de provar que no és responsable dels fets que s’imputen.
I si el denunciant no es fia de canal pot escollir-ne un altre, sense consideració de fronteres.

6. ÉS UNA DIRECTIVA QUE CREA UN PROCEDIMENT ALTERNATIU DE CONFLICTES
I de simplificació administrativa, ja que els casos més usuals poden trobar cabuda i solució. I els menys usuals, una fase probatòria prèvia i un mecanisme per redreçar conductes desviades.