Dimecres, 29 de juny de 2022 - Edició 1434
La República

L’unionisme aconsegueix que el CAC pressioni TV3 per emetre documentals “amb més pluralisme”

Consideren que la televisió pública encara pot garantir més el pluralisme pel que fa a la relació entre Catalunya i Espanya

Agències 16/09/2021
Imatge del logotip de TV3 als estudis de Sant Joan Despí.

El CAC ha instat TV3 que, “en compliment de les missions de servei públic”, els documentals d’autor o de tesi que emeti, en conjunt, “responguin a més d’un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana”. La reclamació sorgeix d’un acord aprovat pel Consell sobre l’emissió a TV3 de documentals i programes de reportatges sobre el debat polític entre Catalunya i l’Estat, amb dos vots a favor i un en contra, amb un vot particular. Ha avisat a la CCMA sobre la necessitat de garantir el pluralisme polític i el respecte de les diverses opcions polítiques de la societat catalana en els documentals d’autor o de tesi relacionats amb la relació política entre Catalunya i Espanya.

L’entitat Federalistes d’Esquerres va presentar una queixa el 27 de juliol de 2020 que demanava la intervenció del CAC pel fet que considerava que TV3 no havia donat compliment a l’Acord del CAC 27/2018 i denunciava la “negativa fàctica” de TV3 d’emetre el documental ‘Federal’, produït i realitzat per Minimal Films i dirigit pel cineasta Albert Solé. En aquest context va sol·licitar la intervenció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Per avaluar el control de compliment de l’Acord 27/2018, l’Àrea de Continguts va elaborar l’informe ‘Emissió de documentals i programes de reportatges en relació amb el debat polític entre Catalunya i l’Estat (7/3/18 a 23/4/21)’.

L’objecte de l’informe és analitzar la presència, en les emissions de TV3 i el 33, de documentals o programes de reportatges que tractin, de manera central o col·lateral, aspectes relacionats amb el debat sobre la relació política entre Catalunya i l’Estat espanyol o que s’ocupin d’experiències de formes de relació entre altres territoris del món que es puguin traslladar a Catalunya i l’estat espanyol.

22 documentals o programes de reportatges emesos

Entre el 7 de març de 2018 (data de l’Acord 27/2018 del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’anàlisi del programa Sense ficció. 1-O) i el 23 d’abril de 2021, TV3 ha emès 22 documentals o programes de reportatges que tracten, de manera central o col·lateral, aspectes relacionats amb el debat sobre la relació política entre Catalunya i l’estat espanyol.

La majoria d’aquests documentals o programes de reportatges formen part de dos programes regulars de la graella de TV3: 9 s’emeten en el marc del ’30 minuts’, una xifra que suposa el 9,9% dels 91 programats, sobre qualsevol tema, durant el període analitzat, i 8 al ‘Sense ficció’, el 7,1% dels 113 programats.

17 espais (el 77,3%) s’ocupen, de manera central, de fets d’actualitat relacionats amb el procés polític que porta a l’1-O i les conseqüències polítiques, legals, judicials i de mobilització social que se n’han derivat. 4 espais (18,2%) tracten, des d’un vessant històric, diferents aspectes que guarden relació amb el debat polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. 1 espai (4,5%), Federal, aborda la presentació teòrica d’un model d’organització política i territorial dels estats, el federalisme, que, segons el relat, donaria resposta, també, a la qüestió de la relació territorial entre Catalunya i l’Estat espanyol. Aquest documental va ser emès pel Canal 33.

El Ple del CAC, amb dos vots a favor i un en contra, amb un vot particular, constata l’incompliment de l’Acord del CAC 27/2018, de 7 de març, mitjançant el qual “s’insta TV3 que, en compliment de les missions de servei públic i atès el debat polític existent a la societat catalana, els documentals d’autor o de tesi que emeti, en conjunt, responguin a més d’un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana”.

En aquest sentit, adverteix a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la necessitat del compliment de les missions de servei públic que preveu la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i, més en concret, la missió principal que preveu l’apartat 1 de l’article 26, així com les missions específiques que preveuen les lletres b i g de l’apartat 3, sobre “la necessitat de garantir el pluralisme polític i el respecte de les diverses opcions i manifestacions polítiques existents a la societat catalana, en els documentals d’autor o de tesi relacionats amb la relació política entre Catalunya i Espanya, així com al compliment de diversos epígrafs referents a la imparcialitat, neutralitat i pluralisme.

Situació de “desequilibri”

Així mateix, s’insta TV3 a corregir, amb “la major diligència possible, la situació de desequilibri generada, mitjançant la producció pròpia, la coproducció o la compra de drets d’emissió de documentals o reportatges, per tal de donar compliment a les obligacions inherents al servei públic i les previstes en el Llibre d’estil, en relació amb el pluralisme polític i la diversitat d’opcions de la societat catalana”.