Dilluns, 24 de gener de 2022 - Edició 1278
La República

Retiren un contracte del Ministeri d’Igualtat per discriminació de gènere

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals impugna el contracte perquè discriminava els homes

Agències 30/11/2020
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, es tapa la cara amb les mans

El Ministeri d’Igualtat, que dirigeix ​​Irene Montero, ha hagut de fer marxa enrere amb un contracte públic per cobrir els serveis del 016 perquè vulnerava directament el principi d’igualtat de gènere. Una de les empreses concurrents va denunciar davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que en els plecs existia una discriminació per raó de gènere, ja que s’exigia que el personal adscrit fossin dones i no homes. Des d’Igualtat asseguren que el servei del 016 és el d’atenció integral a víctimes de violència de gènere, “que segons tots els experts és recomanable que siguin ateses per dones especialitzades en aquesta matèria. Per aquesta raó es promou a més una millora del conveni col·lectiu, que passaria de contact center a intervenció social, així com l’ampliació del servei a totes les víctimes de violència masclista, incloent-hi, entre altres, les d’assetjament o agressions sexuals”, explica un portaveu del ministeri.

Afegeixen que també s’incorporarà un nou servei d’atenció per a la contenció emocional i el suport psicològic de les víctimes, així com noves eines de comunicació experimentades ja durant l’Estat d’Alarma com la missatgeria instantània. La Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, que dirigeix ​​Noelia Vera, exportaveu de Podem, va treure a concurs la licitació el 9 de març de 2020. L’objecte del contracte era cobrir el servei 016 d’informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere, amb un valor estimat de 7.851.239,65 euros, si es prorrogués cinc anys.

En les clàusules del concurs públic, s’estipulava que calia que l’empresa adjudicatària aportés 15 operadores, vuit psicòlogues o treballadores socials-vuit assessores legals. Només podien ser coberts per dones 31 dels 33 llocs que s’oferien per als serveis d’informació general i assessorament jurídic. El 16 de maig de 2020, l’empresa recurrent, Innova, va presentar el recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. L’empresa va assenyalar que en el Plec de Prescripcions Tècniques, existia una discriminació per raó de gènere, “amb preferència de la dona, en l’exigència que el personal adscrit siguin dones i no homes, contravenint l’article 201 LCSP i el conveni 111 de l’OIT, així com la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones”, assenyala la resolució.
Vulnera l’article 14 de la Constitució.

El tribunal va determinar que, efectivament, “els defectes del plec impugnats constitueixen causes de nul·litat de ple dret (…), ja que impliquen una vulneració de drets fonamentals”. “La recurrent al·lega que la redacció dels plecs és lesiva per als seus interessos, per la qual cosa considerem que la infracció al·legada li impedeix participar en condicions d’igualtat amb la resta de licitadors i, en conseqüència, té legitimació”, detalla la resolució. Finalment, el tribunal va determinar que la redacció dels plecs vulnerava “el nostre ordre constitucional, així com els articles 1 i 126 de la LCS. En conseqüència, en aquests extrems, els plecs de la contractació són nuls de ple dret”. En aquest sentit, el ministeri va tornar a treure a concurs el contracte rectificat i va haver d’anul·lar l’adjudicació.