Dimarts, 25 de gener de 2022 - Edició 1279
La República

El TSJC tomba el projecte lingüístic d’una escola per “no contemplar el caràcter vehicular del castellà”

La sentència dona la raó als pares que exigien una presència del castellà, com a mínim, del 25% i la retolació del centre en els dos idiomes

Agències 03/11/2021

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat “per no ser conforme a dret” el projecte lingüístic d’una escola de Llagostera (Gironès) perquè no contempla “el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial conjuntament amb el català”.

Els pares, segons recull la sentència, declaraven que el seu fill tenia dret a ser escolaritzat en català i castellà “en proporció equivalent” o, subsidiàriament, que es “garantís” una “presència mínima” del castellà que “en cap cas” fos inferior al 25%. Finalment, també demanaven la nul·litat del projecte lingüístic de l’escola, que tant la retolació i la senyalització del centre es fes en els dos idiomes i que les relacions amb les famílies dels alumnes es fessin respectant “la llibertat lingüística i l’elecció” de les llengües.

El TSJC ha estimat parcialment el recurs. El tribunal reconeix a la família “el dret a què el seu fill rebi un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular en proporció raonable”. La “proporció raonable” queda fixada al text: “Partint de la consideració del català com a centre de gravetat del sistema educatiu, amb la corresponent traducció a l’horari lectiu que s’ha de derivar de l’esmentat principi, fixar la presència mínima del castellà com a llengua vehicular, en el curs i classe en la qual el fill dels recurrents segueix els seus estudis, en un 25% de les hores efectivament lectives”. Així, estableix que a banda de l’assignatura específica en castellà, hi haurà d’haver “almenys una altra àrea, matèria o assignatura” en aquest idioma.

La sentència, dictada en català excepte en les parts extenses que recull jurisprudència i de la que ha estat ponent el magistrat Eduard Paricio Rallo, recull que els pares de l’alumne van recórrer als tribunals contra una resolució dictada pel conseller d’Ensenyament el juliol del 2019 desestimant la sol·licitud de la família amb relació a la utilització del català i del castellà en l’escolarització del seu fill a l’escola de Llagostera on cursava primer d’educació primària.