Edició 1774

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 04 de juny del 2023
Edició 1774

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 04 de juny del 2023

El comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut demana invertir 5.000 MEUR en els propers 5 anys

|

- Publicitat -

ACN Barcelona.-El comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut ha demanat invertir 5.000 EUR en els propers 5 anys. Així ho ha explicat el doctor Manel del Castillo, un dels encarregats de lliurar l’informe al president de la Generalitat, Quim Torra. El document estructura les mesures en vuit blocs: finançament suficient, salut pública sòlida, modernització de la gestió de centres, model assistencial integrat, lideratge professional, participació ciutadana, recerca i innovació competitives i transformació digital. El coordinador de l’informe, el cap d’epidemiologia de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha esperat que “serveixi de guió” per aplicar les mesures necessàries i que “persisteixi en el temps, independentment dels governs”.

En el primer bloc, el del finançament, els experts insten a un canvi en el sistema de finançament autonòmic actual “de manera que els recursos transferits estiguin basats en paràmetres relacionats amb la capacitat fiscal de l’economia catalana”. Reclamen també augmentar progressivament el percentatge de la despesa sanitària total finançada públicament fins arribar al nivell de països europeus amb sistemes de salut similars, prioritzar que l’increment pressupostari vagi destinat a les àrees estratègiques i més cost-efectives i prioritzar la despesa en recursos humans, inversions en infraestructures i equipaments per solucionar l’obsolescència tecnològica actual. Sobre finançament, també proposen revisar i adequar el paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), “dotant-la de capacitat decisòria i dimensionant-la per exercir la seva funció”. En aquest sentit, proposen revisar i prioritzar la cartera de serveis amb criteris d’efectivitat i de cost-erfectivitat i fer recomanacions vinculants sobre activitats i pràctiques clíniques que cal deixar de finançar. A més, consideren que cal replantejar els esquemes d’avaluació, finançament i pagament de la innovació farmacèutica d’alt impacte.Del Castillo ha assegurat que una inversió de 1.000 MEUR anuals en els propers cinc anys permetria situar Catalunya en despeses per habitant i percentatge sobre el PIB “similars” a les de l’entorn europeuEn el bloc de salut pública sòlida, proposen desplegar l’Agència de Salut Pública amb autonomia i recursos. Per això, veuen necessari augmentar el percentatge de pressupost destinat a Salut Pública fins arribar a un nivell similar al de països europeus de l’entorn en el termini de dos anys. També aposten per un model de vigilància i intel·ligència epidemiològica amb informació a temps real per estar preparats per a emergències de salut pública i treballar en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia amb una visió global. Pel que fa a la modernització en la gestió dels centres, els experts creuen que s’ha de reformular la contractació i governança de les institucions amb visió territorial; i “disposar d’un contracte entre el CatSalut i els proveïdors que sigui prospectiu, triennal, objectiu, transparents i amb les mateixes regles per a tots els proveïdors”. Proposen també modificar el model existent d’assignació econòmica als centres potenciant el pagament per resultats, de tal manera que en els propers cinc anys aquesta part arribi al 10% de l’assignació i que el model de pagament a l’atenció primària estigui vinculat al nombre de ciutadans assignat, a la capacitat de resolució i als resultats en salut. En aquest darrer àmbit es proposa per exemple que les retribucions dels professionals es defineixin en funció dels resultats en salut i el nombre de persones assignades a cadascun, entre d’altres. També volen que s’incentivi la capacitat de resolució a través de clàusules específiques del contracte per activitat a l’atenció primària. Integrar els departaments de Salut i Afers Socials i FamíliesEls experts posen sobre la taula la necessitat d’integrar els departaments de Salut i Afers Socials i Famílies per assegurar una atenció integrada per a persones que tenen necessitats sanitàries però també socials complexes. Demanen també garantir la continuïtat assistencial integrant els diferents nivells d’atenció i establint protocols transversals, així com garantir l’atenció al domicili als dependents o als crònics a través de la potenciació de la infermeria familiar i comunitària. En aquest àmbit també proposen integrar els equips sanitaris dels centres residencials amb els equips d’atenció primària.Millorar les condicions laborals dels professionals Pel que fa als professionals, el comitè d’experts assegura que cal millorar-ne les condicions i proposa mesures com prioritzar el règim laboral en les noves contractacions, establir la contractació indefinida coma preferent, establir un model de retribució variable per objectius “incentivador, real, revisable i avaluable” i incrementar aquestes retribucions. També veuen necessari promoure fórmules de flexibilització i conciliació i fer partícips els professionals dels resultats econòmics positius. El document no només proposa millorar les condicions de treball sinó també equiparar les dotacions de professionals als estàndards europeus per tal de donar resposta a la “manca de professionals” en determinades àrees i introduir nous rols professionals. En el bloc de mesures per impulsar la participació ciutadana, s’apunta a la sistematització de la presa de decisions compartides en salut i en malaltia i incorporar la perspectiva de la ciutadania en la millora dels serveis assistencials. En recerca, els experts asseguren que cal impulsar un model “més eficient, competitiu i sostenible” i això passa per augmentar el finançament per càpita en recerca situant-lo al nivells de Països Baixos o Alemanya, entre d’altres. També proposen accelerar la participació del professional sanitari en els processos de transferència tecnològica. Per últim, fan un seguit de propostes per aconseguir una transformació digital com enfortir la carpeta personal de salut i reforçar els canals digitals de comunicació en salut de les institucions públics per fomentar l’ús responsable del sistema. Tant Trilla com Del Castillo han destacat el “consens” entre els professionals i el món sanitari a l’hora de proposar les mesures. Del Castillo ha afegit que també hi ha un ampli consens social i polític per transformar el sistema. Ha afirmat que la pandèmia segurament ha jugat un paper important per trobar aquest triple consens i ha considerat que no són mesures que no s’hagin parlat altres vegades sinó que ara es plantegen en “circumstàncies diferents”. El comitè d’experts va iniciar la seva tasca fa uns dos mesos per encàrrec del Govern. A partir del document presentat, la Comissió interdepartamental per a l’elaboració de l’agenda de transformació del sistema públic de salut haurà d’establir què i com s’implementa. Aquesta comissió elaborarà l’agenda de transformació en el termini de tres mesos.

Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

Més notícies

Subscriu-te al nostre butlletí

Editorial

Opinió