Dimarts, 21 de setembre de 2021 - Edició 1153
La República

Aeroports de Catalunya va gastar mig pressupost del 2018 a promocionar territoris on opera Aena

ACN Barcelona.-Aeroports de Catalunya (APC) va destinar el 51,4% dels seus recursos corresponents a l’any 2018 a promocionar el desenvolupament dels territoris de Tarragona i Girona en què estan ubicats […]

Avatar
Agències 29/07/2021

ACN Barcelona.-Aeroports de Catalunya (APC) va destinar el 51,4% dels seus recursos corresponents a l’any 2018 a promocionar el desenvolupament dels territoris de Tarragona i Girona en què estan ubicats els aeroports de Reus i Girona, gestionats per Aena. És una de les observacions que fa la Sindicatura de Comptes de Catalunya en l’informe anual sobre l’entitat que analitza l’exercici d’aquell any. La Sindicatura demana, en aquest sentit, avaluar el “retorn o benefici” d’aquella activitat. Alhora recorda que el total de l’actiu i del patrimoni net i passiu a 31 de desembre del 2018 era de 26,42 milions, amb una reducció de 3,74 respecte a l’exercici 2017, i que el resultat d’aquell exercici va ser negatiu en 1,33 milions.

La Sindicatura de Comptes esmenta que l’exercici 2018 “només el 2,8%” dels recursos obtinguts per APC corresponien a ingressos per contraprestació dels serveis aeroportuaris prestats, i contraposa aquesta dada al fet que el mateix any va destinar 8,52 milions, el 51,4% dels seus recursos (5,79 milions de transferències del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) i 2,73 d’altres ens públics) a la promoció dels territoris on opera AENA.D’altra banda, l’ens fiscalitzador subratlla que l’ampliació de l’objecte social d’APC l’octubre de l’exercici 2015 amb la incorporació de la promoció econòmica, empresarial i turística per al desenvolupament del territori, “dona cobertura” a les accions de promoció aeronàutica que fa, però alerta que “hi ha una altra entitat del sector públic” de la Generalitat, l’Agència Catalana de Turisme, que “té encomanada específicament” aquesta funció.Per això proposa que les dues entitats signin un acord o conveni per palesar les competències de cadascuna “amb l’objectiu d’evitar duplicitats” i aconseguir “una utilització més eficient dels recursos públics”.Un altre punt de l’informe indica que els convenis signats amb companyies aèries i operadors turístics per a la promoció aeronàutica (promoció econòmica, turística i empresarial als entorns dels aeroports de Reus, Girona, Andorra–La Seu i Lleida–Alguaire) “no tenien les característiques pròpies dels convenis, ja que suposaven una relació bilateral i onerosa”.A parer de la Sindicatura són contractes de prestacions de serveis de màrqueting i publicitat que es van adjudicar de forma directa “sense respectar” els principis de publicitat i concurrència. Així mateix, els convenis amb la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya i amb l’Estudi Brainstorm “no complien els requisits per ser considerats convenis”.Finalment, i en l’àmbit de les relacions laborals, la Sindicatura de Comptes especifica que l’any 2018 l’APC tenia formalitzats dotze contractes laborals per obra o servei “que cobrien tasques de caràcter estructural”. A més, set d’aquests contractes “havien superat la durada màxima” per a aquesta tipologia de contractes.L’APC és una societat limitada unipersonal constituïda el 25 de setembre del 2007 per acord del Govern amb l’objectiu de gestionar els aeroports de Lleida-Alguaire i d’Andorra–La Seu d’Urgell, els únics dos aeroports catalans que no tenen la qualificació d’interès general i que són competència de la Generalitat. En l’exercici fiscalitzat, la societat estava adscrita al DTES.