Dimecres, 16 de juny de 2021 - Edició 1056
La República

Revista Excursionisme

La revista Excursionisme representa a la Unió Excursionista de Catalunya (UEC). És el seu mitjà de comunicació tant a nivell entre socis com sobretot cara enfora a la societat i […]

Redacció
Redacció 19/04/2008

La revista Excursionisme representa a la Unió Excursionista de Catalunya (UEC). És el seu mitjà de comunicació tant a nivell entre socis com sobretot cara enfora a la societat i el món excursionista.

L’any 1931 apareix el primer noticiari format per tres fulls, al llarg del temps les diverses publicacions han anat canviant depenent del temps social en que es vivia. L’any 1954 sorgeix Senderos, complementant la Circular, l’any 1959 reapareix sota el títol Portaveu de la Unió Excursionista de Catalunya que va ser la fusió entre la Circular i la Revista. Senderos sortia mensualment amb vint pàgines i coberta de paper il·lustrat. Tenia seccions fixes, articles i noticiari social. L’any 1975 es remodela Senderos i s’estrena Excursionisme, amb una successió que esdevé bimestral, a part de la Circular mensual. L’any 2002 tenim a les nostres mans una revista renovada, amb una periodicitat bimestral amb trenta dues pàgines, mida Dina4, però el fet més rellevant és que continua sent elaborada pel soci.

Excursionisme és actualment un mitjà de comunicació modern, al dia, que busca la darrera noticia. També és un mitjà obert, amb capacitat per recollir tota mena d’esdeveniments relacionats amb el món excursionista i dels esports i activitats de muntanya. La revista està formada per un equip de redacció multi disciplinar, naturalment, ens avala una cultura i una formació en el món alpinístic, però el millor aval és la il·lusió de poder transmetre i connectar amb els nostres lectors per tal de continuar progressant i millorant la revista dia a dia.

La Unió Excursionista de Catalunya (UEC) va aprovar l’any 2001 un projecte de reforma de la nostra revista Excursionisme. Un dels objectius d’aquesta reforma era millorar la revista i fer-la més interessant, útil i atractiva per a tots, tant per als socis de la UEC, com per als excursionistes en general. S’està fent una ferma aposta per la qualitat amb la intenció que la publicació esdevingui una referència per al món de l’excursionisme català i al mateix temps serveixi per donar a conèixer la Unió Excursionista de Catalunya i per augmentar la seva implantació social. Amb aquesta finalitat, Excursionisme ha sortit per primer cop a la venda, amb una tirada de quatre mil exemplars.

En l’aspecte més formal es dóna una especial importància al tractament de la fotografia i dels gràfics. Pel que fa als continguts, s’intenten abraçar tots els camps i disciplines de l’excursionisme, oferint eines i recomanacions per a una pràctica segura d’aquest esport, sense oblidar, però, el vessant més cultural que sempre ha distingit l’excursionisme català i particularment la UEC. Tot plegat, amb un enfocament periodístic, que intenta donar atractiu i rigor als textos. Finalment indicar que la revista excursionisme actualment és membre de l’APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català).

Característiques tècniques

Periodicitat: bimestral (6 números a l’any)
Format: DIN A-4. Coberta en color i de 32 a 36 pàgines interiors de les quals la meitat són en color (durant el 2003 es preveu augmentar fins a 40 pàgines) amb un disseny professional, actual i innovador. Elements gràfics (mapes, croquis, ressenyes, pictogrames, retocs fotogràfics, etc.) realitzats segons criteri professional de manera homogènia Fotomecànica. Digitalització d’imatges d’alta resolució. Manipulat. Plegat i cosit amb dos grapes.
Tiratge: 4.000 exemplars
Distribució: arreu de Catalunya. Enviament de la revista a tots els socis de la UEC i subscripció oberta al públic en general, a les biblioteques i a altres centres excursionistes.

Contingut de la revista

Editada amb l’objectiu de fer-la interessant, útil i atractiva per a tots, tant per als socis de la UEC, com per als excursionistes en general. Difusió de les activitats de muntanya, de la cultura i dels valors de l’excursionisme sense oblidar però, la difusió de les notícies i activitats de les UEC.

Equip de redacció

Edita: Unió Excursionista de Catalunya
Direcció: Jordi Martorell
Sots direcció: Marc Janeras i Lluís Catasús
Consell de Redacció: Concepció Arnau, Francesc Brugalada, Pasqual Garriga, Manel Miarnau, Ramon Pascual, Bernat Ros, Eduard Soler i Hèctor Verdú
Redactora: Jordina Tarré
Disseny gràfic: Robert Masip. La nevera idees fresques
Maquetació: Elsa Camí
Reproducció digital: Tren estudi gràfic
Producció: Aleu, SA
Manteniment de la pàgina web: Maite Sastre
Assessorament lingüístic: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona – Delegació de l’Eixample

Per a més informació sobre la revista i altres publicacions periòdiques en català us podeu adreçar a www.lesrevistes.cat