Dilluns, 2 d'agost de 2021 - Edició 1103
La República

Relats

Relats és una nova revista de pensament per a joves. De periodicitat trimestral i en català, volem parlar del món des d’un punt de vista ecumènic, fresc i dinàmic. És […]

Redacció
Redacció 08/12/2007

Relats és una nova revista de pensament per a joves. De periodicitat trimestral i en català, volem parlar del món des d’un punt de vista ecumènic, fresc i dinàmic. És una iniciativa particular i independent.

Els principals eixos d’aquesta publicació queden resumits a la portada: MÓN JOVE VIU OPINA CREU. RELATS és una revista dirigida per joves que no s’avergonyeixen de creure i que tenen prou capacitat crítica per a posar en dubte, per exemple, certes actituds de la jerarquia eclesiàstica i de la societat civil.

Constatem la distància entre l’Església com a institució i la joventut, amb un llenguatge tan allunyat dels joves i amb maneres de fer massa sovint no prou evangèliques. Des de la força i la motivació, volem recuperar la feina feta per les generacions anteriors, feina i vida que semblen oblidades i perdudes. Volem fer pinya per construir un món nou i una Església nova. Amb una aposta clara per l’ecumenisme, davant l’absurditat que a hores d’ara l’Església continuï dividida.

Pel que fa a la capçalera, dues són les motivacions que la justifiquen: «relats» com a històries breus que generen idees, dubtes, il·lusió i esperança sobre el món i la vida quotidiana, i, alhora, «Relats» com a homenatge a Pere Relats, un capellà que va treballar al Poblenou sempre amb l’objectiu d’apropar-se als més necessitats.

La revista té una secció de filosofia, una entrevista de caràcter i de fe, una sàtira il·lustrada, unes notes sobre l’actualitat oblidada, reflexions sobre mediambient, propostes creatives de joves inquiets i alguns apunts de lleure. A més, dedica les quatre pàgines centrals (el NUS) a una experiència de participació i compromís juvenil.

Comptem amb col·laboradors esporàdics (filòsofs, sociòlegs, educadors, pedagogs, metges…) i d’altres que ja formen part de l’equip fix. Durant aquest primer any de funcionament s’està gestant també un consell assessor.

IDEARI

Llibertat:
Cerquem i defensem la llibertat d’expressió des de la independència econòmica i ideològica: sense lligams institucionals, ni laics ni religiosos, ni de cap associació o partit polític. Només des de la independència es pot parlar lliurement.

Pobresa i austeritat:
Vivim en un món en què la riquesa està mal distribuïda i és malbaratada per alguns sectors. La pobresa i l’austeritat són indispensables per a fer un món més just i equilibrat que possibiliti el dret a una vida digna sense discriminació. La pobresa s’entén des de dos punts de vista: el sentit evangèlic (no ser esclau del diner) i el de la sostenibilitat, que implica fer un ús equilibrat dels béns de la Terra.

Pluralitat:
Apostar per la diversitat cultural, social, religiosa i política. Fugir de tot el que ens lliga a un patró establert i únic. No volem jutjar la diferència.

Pau:
Optem per una cultura de la pau que va més enllà de l’absència de conflictes. Vetlla per la democràcia, no discrimina per raó de sexe, cultura, religió ni procedència geogràfica. Basada en el respecte i en l’educació (entesa com la formació continuada de les persones) des de l’àmbit familiar, laboral, d’estudis, d’associacionisme i d’oci.

Respecte:
Des del respecte a la diversitat, volem ser fidels a les nostres arrels culturals i d’Església. No solament volem ser fidels a l’Evangeli, sinó també a la història de tants creients que han fet camí davant nostre: l’autèntica Església. Més enllà de la tolerància, una aposta per a conèixer i respectar les realitats que ens són desconegudes i dialogar-hi.

Ecumenisme i diàleg interreligiós:
Superar la divisió entre cristians i possibilitar un espai per a descobrir les altres formes de vida cristiana. Fomentar l’intercanvi entre les múltiples fórmules religioses del món actual, amb un esperit d’igualtat.

OBJECTIUS

1. Assolir un públic majoritàriament jove.

1.1. Adreçar la revista a amplis sectors de la joventut: d’opció cristiana o no, estudiants de cicles formatius, universitaris i/o joves integrats al món laboral.
1.2. Adequar els continguts als interessos dels joves.
1.3. Utilitzar un llenguatge proper i clarificador per als joves.
1.4. Mantenir un preu de venda assequible al poder adquisitiu dels joves.
1.5. Cercar un lector popular, lluny de l’elit cultural, política i econòmica.

2. Mantenir el consell de redacció format per joves.

2.1. Constituir el consell amb joves d’entre vint i vint-i-cinc anys.
2.2. Vetllar per la diversitat de formació acadèmica: ciència, comunicació, tècnica, humanitats, assistencial, etc.
2.3. Renovar el consell d’una manera progressiva amb les noves generacions.
2.4. Integrar joves immigrants al consell assessor.

3. Generar pensament crític.

3.1. Conèixer les claus d’un món globalitzat i complex.
3.2. Ajudar a crear opinió.
3.3. Ajudar a crear consciència social.
3.4. Ser crítics amb les posicions jeràrquiques i de poder.

4. Revitalitzar la presència dels cristians joves en la societat.

4.1. Crear lligams entre els cristians de base, compromesos amb la societat i amb l’Església.
4.2. Respondre obertament a l’Evangeli, lluitant per la justícia al costat dels pobres i arrelats en la realitat dels joves d’avui (en l’àmbit ideològic i de praxi).
4.3. Compartir experiències actuals de solidaritat i fe.

5. Recuperar l’esperit de les generacions que també s’han proposat objectius similars.

5.1. Apropar la Teologia de l’alliberament i el Concili Vaticà II als joves.
5.2. Oferir eines per a una lectura assequible d’espiritualitat i teologia.
5.3. Donar a conèixer moviments alternatius, com el Fòrum Social Mundial.

6. Vetllar per l’aplicació de l’ideari i els objectius de RELATS mitjançant un consell assessor.

6.1. Assimilar la crítica i l’orientació dels membres del consell pel que fa al tractament i als continguts.
6.2. Constituir el consell amb especialistes de diverses àrees, membres de moviments socials, cristians compromesos, joves immigrants, etc.

LES SECCIONS

Cop d’ull
Tema de fons analitzat des de diversos angles i posicions ideològiques. Amb articles breus i sense ànim d’exhaurir-ne les possibilitats d’anàlisi, es busca oferir línies de pensament contrastades i plurals.

Teranyina filosòfica
Secció que pretén evidenciar l’entramat d’idees filosòfiques que són el rerefons de tota situació, conflicte o fet quotidià. És la base del tema central del número, de major extensió i profunditat.

Pachamama
Un espai per conjugar fe i ecologia, per reflexionar sobre les actituds sostenibles. S’analitzen les potencialitats de la religió en la defensa del medi ambient i s’ofereixen claus d’interpretació de les grans qüestions d’avui: PHN, canvi climàtic, desforestació, desertització, Kyoto, etc.

Creació jove
Recull el resultat de les propostes artístiques i creatives de joves amb inquietuds. Des de poemes, cançons o reflexions breus passant per fotografies, dibuixos i webs.

Maneres de fe(r)
Entrevista a una persona que ens relata algun moment de la seva vida de fe especialment significatiu. I, alhora, una experiència que mostra un tarannà, una manera de fer.

Aquí és notícia
Notícies que, per no respondre als criteris de noticiabilitat (actualitat, rendibilitat, interès públic, interès polític, etc.), no tenen ressò en els mitjans de comunicació massius. Aquí els reservem un espai.

Atura’t i gaudeix
Calaix de sastre per a recomanacions editorials, filmogràfiques, excursions…Opcions de lleure amb sentit.

Anar a fons
Recuperem una expressió de Pere Relats que per a ell significava una constant actitud d’anàlisi i pregària. S’hi publicaran retalls del seu Diari d’un any de peonatge i altres materials amb el mateix objectiu.

Ens diuen… / Els + joves
Bústia dels lectors, classificada segons la seva franja d’edat.

Posa’t les piles
Reclam d’una actitud activa del lector. Convidem a fugir de la mandra recomanant llibres, cinema, teatre, concerts, discos, conferències, exposicions, articles d’altres publicacions, serveis, etc. No pretén ser una recomanació exhaustiva, sinó quatre pistes que s’adapten a la periodicitat de la revista.

Muts i a la gàbia
Sàtira il·lustrada sobre el món quotidià dels joves.

NUS
Recull experiències de joves sobre solidaritat, ecumenisme, diàleg interreligiós i tot allò que pot significar una transformació de la realitat juvenil. El «nus» respon a la idea de lligams de solidaritat, germanor, altruisme i canvi. No és un «nus» que lliga i bloqueja, sinó un «nus» que reforça els lectors i els dóna corda.

Es presenta amb una maquetació diferent i amb numeració independent per a ser col·leccionat.

BIOGRAFIA DE PERE RELATS

Pere Relats i Arimon 1934 Lliçà d’Amunt (Barcelona) – 1973 els Encantats, estany de Sant Maurici (Pallars Sobirà).

Entrà al seminari l’any 1944 i el 1957 fou ordenat capellà. En sortir del seminari, ràpidament descobrí els moviments especialitzats d’Acció Catòlica, la JOC i el món del treball.

L’any 1970 se’n va a Madrid per treballar de peó. Allà coneix de prop els conflictes del sector i dels treballadors. El 1975 els seus familiars i amics publiquen Diari d’un any de peonatge, una obra pòstuma amb fragments del seu diari escrit durant la seva experiència en la construcció.

Pere Relats morí estimbat el 8 d’agost de 1973, a l’edat de trenta-nou anys, baixant d’una excursió als Encantats. En aquell moment acompanyava un grup de joves que participaven en un campament.

Característiques tecniques

Direcció col·legiada: Laura Mor, Albert Zaragoza i Rosa M. Zaragoza
Consell de redacció: Núria Bonet, Joel Galán, Laura Mor, Albert Zaragoza i Rosa M. Zaragoza
Col·laboradors habituals: Guimenius (MUTS I A LA GÀBIA), X. Loza (PACHAMAMA) i F. Romeu (AQUÍ ÉS NOTÍCIA)
Redacció i administració: Fernando Poo 55, baixos 2a – 08005 Barcelona
Telèfon i fax: 93 221 00 96
Correu electrònic: relats@o3bcn.net
Web: www.revistarelats.cat
Edició / Disseny: o3 bcn packagers, S.L / Rosa Saragossa
Impressió: Gràfiques Montseny, S.L.
Dipòsit legal: Gi-14-2005
ISSN: 1698-9201
Descripció física: 24 pàgines DIN A4 impresses a bicolor; paper Offset exempt de clor
Periodicitat: Trimestral
Preu de subscripció: 10 € / any, IVA inclòs
Preu unitat: 2’80 €, IVA inclòs
Venda: Per subscripció i a la llibreria Claret
Distribució: Per correu
Cobertura geogràfica / llengua: Països Catalans / català
Tirada: 500 exemplars
Finançament: Autofinançament i subvencions ICIC.
Primera publicació: Gener-març de 2005

Per a més informació sobre la revista i altres publicacions periòdiques en català us podeu adreçar a www.lesrevistes.cat