Dissabte, 24 de setembre de 2022 - Edició 1521
La República

Només a 25 dels 946 municipis catalans els ciutadans poden triar el seu operador de telecomunicacions

Entre els 946 municipis catalans, només a 25 hi ha competència en telecomunicacions basada en xarxes diferents, i la qualitat del servei que ofereixen aquests operadors és ‘manifestament millorable’. Així ho han recalcat més de 300 representants del món local, reunits durant aquest dissabte al matí en la 10a Assemblea de LOCALRET, per impulsar la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a tot el territori d’una forma equilibrada i igualitària, amb l’objectiu de crear les condicions per a la competitivitat dels municipis. Entre les propostes per dur-ho a terme, s’inclou la construcció d’infraestructures de les telecomunicacions i la modernització de les administracions locals, tot arribant a un consens amb el Govern de la Generalitat per fer-ho possible.

Redacció 19/11/2007

Les dades parlen per si soles. Dels trenta països de la OCDE, l’estat espanyol té el cinquè preu més car de serveis d’Internet i, en canvi, està al setzè lloc quant a l’ample de banda en oferta. Existeix, a més, una manca de competència; a Catalunya, només a 25 municipis, dels 946 que hi ha en total, els seus habitants poden triar entre diversos operadors de xarxa i, a més, la qualitat del servei que ofereixen és ‘manifestament millorable’. Així ho ha subratllat el president de LOCALRET, Pere Navarro, que és també alcalde de Terrassa.

Navarro ha afegit que ara ja més d’un 50% dels ciutadans de Catalunya són usuaris d’Internet, però que encara hi ha ‘amplis sectors de la població’ que necessiten ajut per ‘connectar-se’. És el cas dels petits municipis o de barris d’algunes ciutats. De fet, el president d’aquest consorci local ha revindicat la millora de les infraestructures de telecomunicació, que ha considerat tan importants com les infraestructures clàssiques, és a dir, ferrocarrils i carreteres. ‘Les infraestructures de telecomunicació no són incompatibles, sinó complementàries, i també s’han d’aprofitar les actuacions en ferrocarrils i carreteres per estendre i densificar les xarxes de fibra òptica’, ha dit.

Així, després de deu anys de la seva creació, el consorci LOCALRET, format per 800 municipis que representen el 99% de la població catalana, vol donar un nou impuls al seu objectiu final, que és aconseguir no només que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) arribin a tothom, sinó també que aquestes es facin servir per millorar la competitivitat de les empreses catalanes.

Concretament, en la 10a Assemblea, celebrada durant tot el dissabte al matí a l’Auditori de CosmoCaixa, s’han aprovat per unanimitat tres propostes concretes. La primera, el pacte per a la promoció i el desenvolupament de les infraestructures i els serveis de telecomunicacions per a la societat de la informació a Catalunya, amb un equilibri territorial. Aquesta proposta inclou la modernització de les administracons locals catalanes i la introducció de les TIC a les activitats econòmiques i socials locals per augmentar la competitivitat de tots els municipis, grans i petits.

La segona consisteix a garantir el dret d’accés electrònic de tots els ciutadans a les administracions, fet que reconeix una llei d’àmbit estatal i que les administracions tenen temps d’implantar fins l’any 2010. Per tant, ja en aquest mandat aquest dret s’ha de garantir.

La tercera proposta fa referènica al desplegament de les infraestructures de telecomunicació, bàsicament antenes, que s’haurien d’implantar arreu del territori català de forma equilibrada, garanting la plena competència en serveis i fomentant la inversió.

Tot plegat caldria aplicar-ho, segons ha acordat el consorci, a través d’un consens amb el Govern de la Generalitat, amb la participació de LOCALRET, per exemple, en el Pacte per a la Competitivitat i la Internacionalització de l’Economia Catalana, un dels quatre pactes nacionals del Govern de la Generalitat. També proposen que les administracions, de forma conjunta, elaborin un pla d’inversions urgent per a desplegar xarxes d’alta capacitat a tots els polígons i zones d’activitat econòmica a Catalunya.