Divendres, 31 de març de 2023 - Edició 1709
La República

No es podrà accedir en metro a la platja el juliol i agost

Les estacions de metro que donen accés a les platges de Barcelona seran tancades els mesos d’estiu, precisament aquells mesos que els barcelonins les utilitzen més. TMB interromprà el servei de la línia 4 entre les estacions de Ciutadella-Vila Olímpica i la Pau durant dos mesos a partir d’aquest dimarts vinent, a causa de les obres de millora que es faran al tram, segons ha informat  la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

Redacció 22/06/2007

Durant les obres, previstes entre el 26 de juny i el 26 d’agost, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitarà un servei d’autobusos llançadora que tindrà parades a totes les estacions intermèdies: Ciutadella-Vila Olímpica, Bogatell, Llacuna, Poblenou, Selva de Mar, el Maresme-Fòrum, Besòs Mar, Besòs i la Pau. El servei alternatiu d’autobús tindrà la mateixa freqüència i horari que el metro, inclosa la franja de funcionament ininterromput les nits de dissabte i vigília de festiu. La resta de la línia 4, entre Ciutadella-Vila Olímpica i Trinitat Nova funcionarà amb normalitat.

Evitar filtracions i vibracions

Les obres consistiran a renovar els trams de via entre Bogatell i Selva de Mar per corregir les vibracions provocades pels trens i les filtracions d’aigua que hi ha. Els treballs suposen una inversió de 7,1 milions d’euros, que inclouen el condicionament i la millora de les estacions. El tram de les quatre estacions compreses entre Bogatell i Selva de Mar, totes dues incloses, van ser construïdes a mitjans de la dècada dels anys setanta i es va projectar molt pròxim a la superfície, cosa que provoca vibracions a la zona que són molestes per veïns i vianants.

Un cop acabin les obres per minimitzar les vibracions i filtracions a les estacions, començaran els treballs del túnel, on retiraran subjeccions rígides i les substituiran per altres d’elàstiques que absorbeixin millor les vibracions. En el túnel també canviaran els carrils per altres de més pesants. Segellaran i repararan les juntes causants de les filtracions i col·locaran filtre geotèxtil i tub de recollida i evacuació d’aigües a la base del túnel.
La decisió es preveu altament impopular, ja que les reformes coincideixen amb els mesos de màxima afluència a aquesta franja d’estacions, que diàriament transporten milers de ciutadans que volen accedir mesos durant els calorosos mesos d’estiu.