Dilluns, 21 de juny de 2021 - Edició 1061
La República

La inversió industrial catalana es dispara un 6,7% l’any 2006

Josep Huguet, el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, no ha amagat la seva satisfacció per l’evolució del sector industrial a Catalunya que durant el 2006 ha disparat l’índex d’inversió fins el 6,7%, la taxa més elevada des del 2000. Durant la presentació de ‘l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya’, el conseller ha explicat que tots els indicadors (producció, clima i inversió industrial) han experimentat els millors registres dels darrers sis anys, cosa que constata ‘un canvi de model econòmic’ basat en la indústria i la internacionalització, atès que el volum de la inversió exterior és superior a l’entrada de capital estranger.

Redacció
Redacció 15/06/2007

El conseller Huguet ha resumit l’evolució del teixit econòmic català com el pas d’un període d’exportacions obert a partir de l’any 1986, coincidint amb l’entrada a la Unió Europea, a un altre període engegat l’any 1997 fins ara que és el d’una dècada marcada per la internacionalització. Huguet ha afegit que s’està passant d’un cicle on dominaven les importacions a un període on dominen les exportacions, i d’una fase on les inversions estrangeres arribaven per fer instal·lacions productives a una situació on les inversions de fora van destinades a R+D.

L’única taca negra d’aquests darrers sis anys és l’ocupació industrial que només ha crescut un 0,6%, un increment inferior al 3,8% que es va registrar l’any 2005, però, malgrat tot, millor que els exercicis precedents fins el 2002, quan l’augment de l’ocupació va experimentar taxes negatives, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), ha explicat Antoni Soy, secretari d’Indústria i Empresa.

‘L’informe anual sobre la indústria a Catalunya’ descriu l’evolució anual de la indústria catalana a partir de les variables principals com la inversió industrial, el PIB industrial, l’Índex de Producció Industrial, l’Indicador del Clima Industrial, el comerç exterior, l’ocupació en el sector i els preus industrials. Tots aquests indicadors, a excepció de l’ocupació, han registrat els millors comportaments dels darrers sis anys, segons Antoni Soy.

Així, doncs, si l’any 2006 ha estat un dels millors dels darrers sis anys, el primer trimestre d’aquest any manté uns indicadors força optimistes. Així, segons Antoni Soy, el PIB industrial ha millorat un 3,2% durant aquest primer trimestre, l’Índex de Producció Industrial ha crescut un 5,2% fins el mes d’abril, i el clima industrial, que mesura la confiança empresarial a través del registre de comandes industrials, fins el mes d’abril ‘ha arribat al nivell més alt des del juny del 2000’.

De mantenir-se aquesta tendència en els indicadors industrials, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa del conseller Huguet ha fet comptes i ha manifestat que a final d’aquest any la inversió industrial podria arribar a créixer un 7,1%.

Exportacions

Una de les dades que més ha destacat el conseller Huguet durant la presentació és la bona marxa de les exportacions, que han crescut un 13%, la taxa també més alta dels darrers sis anys, mentre que les importacions han augmentat el 10,4%, amb un percentatge menor que les exportacions, cosa que no passava des del 2001. A més d’aquest bon comportament de les vendes a l’exterior, Soy ha destacat especialment la qualitat d’aquest indicador, tant per la diversificació dels mercats, amb un augment de les vendes fora dels països de la zona euro (Amèrica Central i del Sud que van augmentar un 39,1%, i Amèrica del Nord, que van pujar un 20,5%), malgrat la fortalesa de la divisa europea, com pel fort pes dels productes industrials.

Pel que fa a les importacions, amb un creixement inferior a les vendes a l’exterior, Soy ha valorat molt positivament aquestes compres a l’exterior pel fort component de productes d’alt contingut tecnològic, que han augmentat un 25,3%, cosa que ha permès absorbir el 43% d’aquestes importacions de l’estat espanyol.

PIB industrial

El PIB industrial ha crescut durant el 2006 un 2,9%, també la taxa més alta des del 2000, cosa que indica, segons el Departament, que la indústria catalana ha entrat en una fase clarament expansiva. Tanmateix, Soy ha manifestat que aquest fort creixement es va intensificar a mesura que transcorria l’any, passant del 2,7% durant el primer trimestre, al 2,1% el segon, el 3,1% el tercer i al 3,6% els darrers tres mesos de l’any.

L’Indicador del Clima Industrial es va situar tres punt per sobre que l’any anterior, també en el millor registra dels darrers sis anys.

Inversió estrangera

Quan als fluxos de capital amb l’exterior, s’observa que les inversions estrangeres al sector industrial, van disminuir un 45,6% durant el 2006, mentre que les inversions estrangeres sobre el conjunt dels sectors d’activitat van augmentar un 0,9%. No obstant això, el Departament ha destacat que Catalunya ha concentrat durant el 2006 un 29% de les inversions estrangeres en el sector industrial.

Tot i això, Antoni Soy ha destacat que les inversions de les empreses catalanes a l’estranger van augmentar un 26%, superant el volum d’inversions industrials estrangeres a Catalunya.