Dijous, 5 d'agost de 2021 - Edició 1106
La República

Iniciativa presenta un centenar d’esmenes a la Llei d’educació de Catalunya

El grup parlamentari d’ICV-EUiA ha decidit presentar prop d’un centenar d’esmenes a la Llei d’educació de Catalunya (LEC). Els ecosocialistes van votar en contra de la llei quan aquesta va ser aprovada al Govern a finals de juliol i aleshores ja van anunciar la seva intenció de presentar esmenes al text. Garantir una ‘única xarxa’ de centres educatius finançats amb fons públics, contractes-programa per als centres concertats, el principi de la laïcitat, o bé que la planificació educativa recaigui en el Govern. Una de les reclamacions és dotar l’educació catalana d’un bon finançament, és per això que reclamen destinar-hi un 6% del PIB per situar-se en la mitjana dels països de la Unió Europea.

Redacció
Redacció 27/02/2009

Un cop superades les compareixences en comissió parlamentària dels sectors implicats, el debat de la LEC iniciarà un nou procés a partir de la setmana que ve, quan els grups parlamentaris registrin a la cambra les seves esmenes al text. Tots els grups en tenen previst presentar, ja siguin els de l’oposició o els socis de Govern que, segons ha explicat la portaveu d’ICV-EUiA al Parlament, Dolors Camats, estan treballant conjuntament per presentar un paquet d’esmenes. Aquestes podrien oscil·lar entre les 150 i les 200.

Les esmenes presentades pels ecosocialistes busquen garantir que hi hagi una ‘única xarxa’ de centres finançats amb fons públics, fet que inclouria tant els centres concertats com els públics, i que tots tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions. De fet, una discrepància amb la llei ja és quin nom ha de tenir el Servei d’Educació de Catalunya, ja que ICV-EUiA vol incloure el terme ‘públic’. Sobre els centres concertats, Camats ha apostat per que tinguin un contracte-programa, de manera que considera que es milloraria el seu finançament i garantiria la ‘gratuïtat per a les famílies’.

A més, ICV-EUiA també vol que la llei expliciti que és el Govern qui té tota la responsabilitat en la garantia dels drets educatius i que sigui l’executiu qui s’ocupi de la planificació educativa. En aquest sentit, consideren que, tal com està redactada la llei, es pot despendre un ‘paper preeminent’ cap als centres concertats que acabaria ‘portant la subsidiarietat dels centres públics als concertats’. ‘La planificació l’ha de fer el Govern, amb participació i consulta de tots els agents, també els concertats, però no sent l’escola pública subsidiària’, ha assenyalat.

Un altre bloc d’esmenes té com a objectiu aconseguir una ‘concepció moderna de l’educació’, incloent principis com la laïcitat, amb l’objectiu que sigui ‘integrador’ i no un motiu ‘d’enfrontament’. Altres esmenes busquen avançar en la gratuïtat o l’equitat en l’accés a les activitats complementàries i extraescolars.

Entre altres esmenes, els ecosocialistes també busquen garantir ‘un finançament adequat’ de l’educació, fet que xifren en el 6% del PIB per arribar a la mitjana de països de la Unió Europea (UE).

Camats ha explicat que algunes de les emenes presentades al Parlament pels col·lectius de l’educació contraris a la LEC, que es van manifestar el 30 de novembre davant del Parlament, les han pres com a ‘pròpies’. L’objectiu, segons Camats, és incloure a la comunitat educativa en el consens de la llei: ‘considerem imprescindible el consens polític, però també ho és el suport de la majoria social i educativa’.

Amb la presentació d’esmenes començarà el debat entre grups parlamentaris sobre la llei, amb la particularitat que un dels socis del Govern està en contra del text aprovat per l’executiu. Camats manté oberta la possibilitat que ICV-EUiA voti en contra de la llei, tot i que remarca la voluntat del grup de ‘millorar’ un text que conté ‘moltes mancances’ i fer-ho amb esperit constructiu, ‘no des del sectarisme’, per poder arribar a ‘consensos amplis’.

D’aquesta manera, es neguen a plantejar les seves esmenes com a condicions sine qua non, tot i que sí com a ‘condicions per treballar amb tota l’actitud i predisposició d’esmenar, corregir i millorar’. En tot cas, Camats ha situat com a element fonamental que el sistema educatiu quedi ‘en mans de l’administració i en un terreny d’igualtat entre tots els agents a l’hora de consultar en matèria educativa’.

Camats ha assegurat que ICV-EUiA ‘no deixarà de ser optimista’ i que estan ‘predisposats a treballar’ per millorar la llei. La portaveu ecosocialista ha explicat que n’han parlat en aquests termes amb el Departament d’Educació, amb PSC i ERC, i no descarta fins i tot poder arribar a acords amb ‘altres grups’, en referència a CiU. ‘Si amb el Pacte Nacional per a l’Educació va ser possible l’acord, amb la llei també hem de fer que sigui possible’, ha assegurat.

Calendari escolar

Sobre la proposta de canvi del calendari escolar feta pel Govern, Camats creu que el plantejament del Consell Escolar demostra la ‘gran maduresa de la comunitat educativa, que pot tenir debats educatius oberts en paral·lel’. Tal com ha plantejat CiU, Camats no tanca la porta a debatre la possibilitat que el calendari escolar es pugui regular per llei: ‘No ens sembla imprescindible que la llei en parli, però si hi ha prou acord o consens per incloure-ho no ens hi oposaríem’.