Dilluns, 2 d'agost de 2021 - Edició 1103
La República

El Síndic denuncia que Renfe i Adif han trepitjat drets bàsics dels usuaris i encara no han previst compensar-los

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha fet pública aquest dijous al matí una resolució en relació a la supressió de part dels serveis ferroviaris de Renfe. En el text el Sïndic ha criticat que ni Renfe ni Adif hagin previst encara com compensar els usuaris afectats pels talls a rodalies. Segons Rafel Ribó, Renfe i Adif estan conculcant drets elementals de totes les persones afectades per aquests incidents i ‘sobta que encara avui no hagin explicat els motius estructurals que han portat a aquesta situació, no hi hagi hagut una assumpció clara de responsabilitats tècniques, i que no es prevegi, ni tan sols s’insinuï la via de rescabalament pels perjudicis ocasionats tant als usuaris de rodalies com als de mitja i llarga distància afectats’. La resolució ha estat adreçada a Renfe i notificada a Adif, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Defensor del Pueblo.

Redacció
Redacció 15/11/2007

Segons el Síndic hi ha afectació dels drets bàsics quan a mobilitat, dret al treball, dret a gaudir i a la vida familiar. ‘Els darrers incidents, que han comportat la supressió de part de les línies de rodalies C2, C7 i C10, i estan afectant la totalitat de trens de mig i llarg recorregut provinents de la zona costanera situada al sud de la ciutat de Barcelona, no són sinó la culminació d’aquell conjunt de situacions ja esmentades en la resolució de desembre de 2006’, ha dit Ribó.

El Síndic ha constatat que Renfe i Adif estan conculcant drets elementals de totes les persones afectades per aquells incidents i s’han mostrat estranyats que ‘encara avui no hagin explicat els motius estructurals que han portat a aquesta situació, no coneguem les raons de conjuntura que varen provocar que dia darrera dia s’anessin produint nous accidents que, més enllà de les afectacions a la xarxa ferroviària, generen malfiança de la ciutadania en l’obra pública en general.

També s’ha mostrat sorprès que no hi hagi hagut una assumpció clara de responsabilitats tècniques entre els diferents nivells que operen en aquest tema (administrador d’infraestructures, operador i empreses contractistes) i que no es que no es prevegi, ni tan sols s’insinuï la via de rescabalament pels perjudicis ocasionats tant als usuaris de rodalies com a la resta d’usuaris de mitja i llarga distància afectats directament per aquells incidents, ni a les persones indirectament afectades per aquella situació.

Les persones que s’han adreçat a la institució han posat de relleu majoritàriament, afectacions com ara pèrdua de temps d’estada amb la família, pèrdua de temps de descans nocturn, necessitat d’agafar el cotxe; increment de costos, necessitat de recuperar les hores de retard a la feina, haver de canviar de residència, pèrdua d’hores de classe…

El Síndic ha explicat que ‘és plenament conscient que a hores d’ara el més important és el restabliment de la xarxa de rodalies, però el fet que el conjunt de persones afectades pels incidents tinguin una actitud tan responsable no ens ha de fer perdre de vista que tots ells estan a l’espera de respostes per part dels causants del seu malestar’, ha dit. ‘La ‘indignació continguda’ demanda resoldre el problema que l’origina, però també respostes clares, responsabilitats assumides, i rescabalament de perjudicis’, ha afegit.

El Síndic ha recordat que els incidents han afectat especialment els usuaris de rodalies, però, de retruc, han afectat igualment persones que utilitzen els trens de mig i llarg recorregut; els usuaris habituals de vehicles privats que han vist com les carreteres han estat envaïdes per usuaris del tren a qui l’alternativa de transport ferroviari no els era d’utilitat; operadors comercials de les estacions afectades; les empreses que tenen treballadors afectats per les alteracions de mobilitat; usuaris d’altres línies que han seguit veient afectats els seus horaris i, en alguns casos, les condicions de transport, a banda de les afectacions indirectes derivades d’aquesta situació.

El Síndic requereix una explicació pública i transparent dels motius pels quals es va aturar la inversió a l’estructura ferroviària catalana i diu que la ciutadania té dret a conèixer les raons de la manca de manteniment de la xarxa. ‘A la vista que la conculcació de drets s’allargarà durant tot el mes de novembre, i des de la convicció que una empresa de serveis públics no pot afectar drets bàsics com els de mobilitat, que, de retruc, incideixen en l’accés al treball, al gaudi, i a la vida familiar, vull insistir en la necessitat d’una explicació pública i transparent, raonada i documentada, del conjunt d’actuacions o no actuacions, errades, mancances en les previsions (tant a curt, com a mig i llarg termini), dèficits en la construcció, i tot allò que hagi incidit en el trasbals ocasionat a milers de ciutadans des de ja fa molts mesos, i, més darrerament, als de les línies afectades per la supressió; així com l’explicació clara i general de què s’està fent, i amb quins mitjans, per resoldre la situació creada.

El Síndic acaba demanant responsabilitats a les empreses responsables del servei. ‘Renfe ha d’assumir que hi ha una responsabilitat patrimonial en el funcionament anormal d’aquest servei públic, sense perjudici que pugui repetir les seves accions enfront de tercers, i, per tant, ha de posar de manifest davant el conjunt de la ciutadania que compensarà pels perjudicis causats’, ha dit.

No pertoca al Síndic quantificar els danys i perjudicis causats a les persones afectades per la supressió del servei, però si definir l’abast dels drets afectats per tal que es pugui fer aquella quantificació des de la concertació amb la totalitat dels sectors implicats. ‘Sóc conscient que en la mesura en què no està concretat el traspàs del servei de rodalies a la Generalitat de Catalunya, Renfe podria decidir no prendre en consideració els meus suggeriments, però la responsabilitat que tinc davant la situació creada i els centenars de persones que s’han adreçat a la institució m’obliguen a requerir-los una ràpida resposta, que pugui traslladar a la major brevetat a les persones que ens fan arribar la seva queixa’, ha dit Ribó.