Dimecres, 16 de juny de 2021 - Edició 1056
La República

Catalunya es consolida com a primera destinació turística de l’Estat

Catalunya rep 15,2 milions de turistes estrangers durant l’any 2007 (un 1,6% més) i es consolida com la primera destinació turística de l’Estat espanyol per a aquest mercat, tant en nombre de turistes (25,8%) com en pernoctacions (21,3%), segons dades de l’Observatori de Turisme. El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, acompanyat del director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, i la coordinadora de l’Observatori de Turisme de Catalunya, Marién André, ha analitzat avui des la fira internacional de turisme Fitur els principals resultats de l’activitat turística a Catalunya. Catalunya compta, dintre del certamen, amb un estand amb l’oferta de les 10 marques catalanes.

Redacció
Redacció 31/01/2008

Catalunya se situa de nou com al primera destinació turística de l’estat espanyol, batent un any més rècord en arribades. Segons l’informe elaborat per l’Observatori de Turisme sobre els resultats turístics durant l’any 2007 a partir de les dades de Frontur, Catalunya ha estat la destinació preferida de l’Estat per als turistes procedents de França (51,9% del total), Itàlia (40,6%), Estats Units (33,5%), Països Baixos (33,3%), Bèlgica (32%) i Suïssa (28%). En el cas dels turistes procedents d’Alemanya, Catalunya ha estat la principal destinació no insular (13,5%).

D’altra banda, per mercats d’origen, França i Regne Unit han estat els principals mercats emissors (generen pràcticament la meitat del turisme estrangers). Així, França concentra el 31,8% del total d’aquest mercat, seguit de Regne Unit, amb el 14,8%. A continuació els segueixen Itàlia (9,7%) i Alemanya (8,9%).

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa ha destacat el comportament dels turistes procedents d’Estats Units que, tot i que representa un 2,5% del total del turisme estranger, ha experimentat un creixement del 21,3%. També destaca l’increment del nombre de turistes procedents dels Països Nòrdics, del 26,2% respecte l’any anterior.

L’oci i vacances han estat el principal motiu del viatge dels turistes estrangers a Catalunya (78,3%, amb una variació interanual del 5,1%). Tot i així, les destinacions catalanes han rebut el 30% del turisme estranger que ha viatjat a l’Estat per motius professionals. Pel que fa a la desestacionalització, enguany s’ha constatat de nou la tendència progressiva a la redistribució de fluxos turístics al llarg de l’any, essent particularment destacada entre el turisme alemany, italià i britànic.

Pel que fa a l’allotjament, els establiments hotelers i similars han constituït la principal modalitat d’allotjament del turisme estranger a Catalunya (65%, amb una variació interanual del 8,6%). Catalunya presenta una major quota d’ús del turisme estranger en relació als allotjaments hotelers, habitatges de propietat i establiments d’acampada, que la mitjana estatal (26,1%, 27% i 50,9%, respectivament).

Pernoctacions

D’altra banda, Catalunya ha rebut 14,6 milions de viatgers (un 1,7% més) en establiments hotelers que han generat 42,5 milions de pernoctacions (un 1,3% més). En el conjunt de l’estat espanyol, Catalunya ha estat la segona destinació amb el 17,2% dels viatgers i el 15,4% de les pernoctacions totals.

El turisme estranger és el que ha generat major volum de viatgers (56,7%) i pernoctacions (62,5%), i estades mitjanes més llargues, amb resultats interanuals creixents: 3,7% en viatgers i 2,4% en pernoctacions. El mercat català ha generat més de la meitat del total d’afluència de l’Estat, amb un 53,7%. D’altres Comunitats Autònomes, destaca el volum de viatgers generat per la Comunitat de Madrid (12,4%) i País Valencià (6,4%).

Les marques Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada han allotjat pràcticament el 75% del total de viatges i pernoctacions dels establiments hotelers catalans. Els creixements més destacats es constaten a les marques Costa del Garraf (8,2% de viatgers) i Barcelona (6,5% dels viatgers i 4% pernoctacions).