Dimarts, 28 de març de 2023 - Edició 1706
La República

Catalunya concentra la meitat del sector químic de l’Estat, generant 23.000 milions d’euros el 2006

La Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (Fedequim), que ha celebrat aquest dimarts la seva Assemblea General, calcula que pràcticament la meitat del volum de negoci del sector químic espanyol el 2006 va ser generat per les empreses catalanes. Això significa uns 23.000 milions d’euros ja que el sector a l’estat espanyol va facturar 47.000 milions, segons un comunicat de Fedequim.

Redacció 27/06/2007

En el conjunt de l’Estat espanyol, el volum de negoci de la indústria química va arribar als 47.000 milions d’euros. Les exportacions van créixer un 7,2% respecte l’any 2005, fins arribar als 19.800 milions d’euros, dada que situa el sector químic com el segon principal exportador de l’economia de l’Estat espanyol.

Pràcticament la meitat del volum de negoci va ser aportada per empreses catalanes. Això representa que la química catalana aporta un 15% a l’economia de Catalunya i un 5% a l’espanyola, situant-lo al capdavant dels sectors industrials de Catalunya en aportació al PIB. Aquesta xifra és particularment significativa donat que de les 3.000 empreses químiques que hi ha a Catalunya, el 97% s’emmarca dins la categoria de petites i mitjanes empreses.

En termes d’ocupació, el sector químic català genera prop de 250.000 llocs de treball (directes, indirectes o induïts) que suposen més del 15% de la força laboral de Catalunya i al voltant de la meitat del territori espanyol. A més, el 87% dels empleats són treballadors fixes, percentatge molt superior al 75% del conjunt de la indústria o el 67% corresponent a la mitjana nacional.

En la seva al·locució, el president de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (Fedequim) també exposarà alguns dels reptes claus que ha d’afrontar el sector per tal de mantenir la seva competitivitat, com són l’aplicació de la IPPC, l’excessiva regulació que pesa sobre el sector, principalment la nova política europea sobre productes químics (Reach); la legislació sobre sòls contaminats, especialment pel tractament de l’anomenada contaminació històrica; la tramitació del projecte de Responsabilitat Ambiental, la revisió de la Llei d’envasos i residus d’envasos o la Llei de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, així com el constant increment de la fiscalitat sobre l’aigua.

L’aplicació del Reach, en vigor des de l’1 de juny, genera encara certa preocupació en el sector, especialment pel que fa al funcionament de l’Agència Europea de Productes Químics, veritable nucli del sistema; la vigilància de les substàncies provinents de tercers països o la complexitat i el cost que el reglament pot suposar per a la major part de la indústria química catalana. Fruit de la col·laboració de la patronal catalana amb el Govern de la Generalitat i d’altres institucions, s’han assolit alguns avenços importants per facilitar la implantació del reglament a Catalunya, com és l’entrada en funcionament del servei d’informació i ajuda a les empreses, InfoReach, presentat públicament divendres passat.