Dilluns, 20 de setembre de 2021 - Edició 1152
La República

La Costa Brava, el tren, el ciutadà i el turisme

A la Costa Brava en particular i a tot Catalunya en general existeix, avui en dia, un ampli consens que ve a dir que cal millorar (més qualitat i potser […]

Josep Maria Loste
Josep Maria Loste 09/05/2019

A la Costa Brava en particular i a tot Catalunya en general existeix, avui en dia, un ampli consens que ve a dir que cal millorar (més qualitat i potser menys quantitat), desestasionalitzar i fer molt més sostenible aquesta “riquesa comuna” anomenada turisme. El problema fons és com es fa això a la pràctica, com s'executa tot plegat

Doncs bé considero que, especialment per la Costa Brava, amb molta més voluntat política i ciutadana, -amb un ampli consens i treball previ en què haurien de ser presents els ajuntament, els consells comarcals (especialment els de L'Alt Empordà, Baix Empordà, el Gironès i la Selva), la Diputació de Girona, el Govern català , el Govern espanyol, les associacions d'usuaris i de defensa del ferrocarril convencional, els sindicats , les organitzacions empresarials i les associacions de comerciants- el tren convencional de les línies R11 I RG1 està destinat a jugar un paper molt més destacat que es podria resumir en sis punts bàsics.

1 Consolidar, augmentar i millorar interconnexionsferroviàries entre Portbou-Cervera de la Marenda ( amb una plena comunicació en els càrrecs polítics i administratius del Nord i el Sud del Pirineus).

2. Millora integral de la intermodalitat de les estacions d'enllaç, com són (haurien de ser), en el tram entre Massanet de la Selva i Portbou/Cervera de la Marenda : Llançà, Vilajuïga, Camallera, Flaçà, Caldes de Malavella i Blanes.

3. Politica de tarifes i preus més justa, realista i ambiciosa. No és possible que la tarifa mínima costi 2 euros ; es una veritable aberració que per exemple un bitllet d'anasa i tornada entre vilajuïga i Figueres costi 4 euros. Incentivar i publicitar molt més els diversos abonaments com per exemple el Bono 10, l'abonament mensual o l'abonament trimestral; preus més reduïts per als col•lectius preecaris , en línia de com es fa actualment amb els jubilats i l'anomenada targeta daurada.

4. Millora general del manteniment de la infrestructura, sobretot de la via i la catenària.

5. Dotar totes les estacions de WIFI gratuït i millorar la informacio en les dues llengües oficials de Catalunya i en diverses llengues estrangeres -especialment en anglès i francès- al ciutada i al turista en general.

6. Què les ciutats de Figueres i Girona “tinguin” un un papel molt més proactiu en relació amb el turisme, la mobilitat sostenible i el tren convencional.

Josep M. Loste
Portaveu de Defensem el Tren de l'Empordà