Dilluns, 3 d'octubre de 2022 - Edició 1530
La República

Eixos Programàtics de la JoDaD

Joves pel Dret a Decidir (JODAD), formem part de la Plataforma pel Dret a Decidir (PDAD). La creació de la JODAD és un crit, una provocació contra l'immobilisme que s’ha […]

Plataforma pel Dret a Decidir - País Valencià PDaD 23/11/2014

Joves pel Dret a Decidir (JODAD), formem part de la Plataforma pel Dret a Decidir (PDAD).

La creació de la JODAD és un crit, una provocació contra l'immobilisme que s’ha situat a dins de la societat valenciana i especialment en les joves. Cal treballar per canviar la realitat que ens envolta i els joves hem d'avançar, fer el primer pas del llarg viatge que encara tenim per davant.

Els principis bàsics per fer avançar el País Valencià, els articulem entorn a quatre conceptes: Dret a Decidir, sobirania, justícia social i democràcia real.

“La llibertat és un hàbit, i no resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la pràctica!” J. Fuster

La JODAD no té sentit com a còpia, translació, ni repetició de ningun model. Busquem seguir el nostre camí per aconseguir trencar amb el model iniciat amb el règim del 78 i que encara ens ofega a totes i en especial al poble treballador, que ha de subordinar-se a les polítiques i pràctiques d'escassa popularitat en cas de que el poble tinguera la informació objectiva i el poder de decisió.

Seguint el procés de denúncia i deslegitimació del sistema ha de donar el fruit de l'acció organitzada transversal i unitària que supere els diferents matisos i buscar un equilibri, un punt de trobada que ens permeta avançar cap a un model de societat més lliure, just i democràtic.

Votar cada quatre anys és una democràcia de molt baixa qualitat i menys quan no hi ha unes mínimes garanties, derivades de la falta real de pluralitat informativa.

Per tant proposem uns mínims que ajuden a fer avançar conjuntament al poble valencià cap a la seua pròpia sobirania política, com son:
 

 • – Situar el País Valencià com a subjecte polític sobirà.

 • – Dret a decidir com a subjecte individual i col·lectiu.

 • – Avançar el País cap un model social més equitatiu.

 • – El País Valencià pateix unes polítiques colonials i d’espoliació i això comporta un greuge cap a tots els que vivim en aquesta.

 • – Eines per a una veritable democràcia : consultes periòdiques, referèndums vinculants, assemblees , càrrecs polítics revocables…

 • – Eines per millorar la salut: protecció i cobertures socials de caràcter universal, promoure la investigació, sistema de salut gratuït per evitar les      desigualtats, inclusió de les medicines complementaries i alternatives de prevenció i tractament d'enfermetats i dolències.

 • – Renda bàsica garantida com a garantia d'igualtat, sobretot per als joves i els majors de 55 anys que no tenen accés al mercat treball.

 • – Dret a decidir: sobre el propi cos, dret a una mort digna, dret a la llibertat sexual i reproductiva.

 • – Educació pública, laica, participativa i de qualitat i en valencià per garantir la perfecta integració de les persones nouvingudes. Foment de la solidaritat, el    treball en equip i el recolzament mutu entre les estudiants i la comunitat educativa com a valors fonamentals.

 • – Garantir i recuperar els drets socials i laborals per a totes les persones. Reconeixement de la feina domèstica.

 • – La sostenibilitat de la vida i la natura com a eix de l'economia.

 • – Justícia i solidaritat amb els pobles.

En definitiva: Dret a Decidir, dret que té la ciutadania, poder fer partícip de les decisions que ens afecten individualment i col·lectivament a totes les persones que conformen el País.

“Criden per veure si ens faran callar” J. Fuster, i no ho aconseguiran.