Divendres, 31 de març de 2023 - Edició 1709
La República

Dijous, s’aprovarà la llei de privatització dels canals “autonòmics”

Una vegada presentada, debatuda i derrotada l’esmena a la totalitat republicana al projecte de modificació de la Llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual que ha de permetre la privatització […]

Joan Tardà 04/06/2012

Una vegada presentada, debatuda i derrotada l’esmena a la totalitat republicana al projecte de modificació de la Llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual que ha de permetre la privatització dels canals públics “autonòmics” i/o llur ofec econòmica través de l’aplicació de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera, aquesta setmana s’han de debatre les esmenes parcials que hem presentat els Grups parlamentaris. 
Abans, però, cal tenir present que l’oposició de CiU és molt feble. De fet, no va presentar ni tan sols esmena a la totalitat, raó per la qual entenem que ja li va bé que TV3 vagi empetitint per tal d’afavorir grups de comunicació privats catalans.
La diputada de CiU que va marcar la posició de la coalició va afirmar que s’oposarien a qualsevol mena d’invasió competencial i que esperaven resoldre els dèficits del projecte de llei durant el tràmit parlamentari. 
En tot cas, les coses no semblen que hagin d’anar gaire bé i com a prova val el fet que el Grup parlamentari del PP vulgui enllestir la llei amb una setmana. Efectivament, s’aprovarà dijous en comissió i, a més, han impedit que vagi a ple a fi que passi el més desapercebuda possible. 
Us relacionem de forma telegràfica les esmenes que hem presentat: 

1. Suprimir l’apartat cinquè (article 8 bis) que imposa límit de despesa i la cotilla de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
2. (subsidiària de l’anterior) Permetre increment de la despesa si es disposa de recursos addicionals.
3. Possibilitar que els òrgans competents de les CCAA puguin aprovar l’increment d’ingressos iguals a les pèrdues.
4. Garantir la reciprocitat entre canals autonòmics i l’obligació de l’Estat de habilitar l’espai radioelèctric. 
5. Habilitar en CCAA on hi ha llengua oficial un múltiple digital addicional per tal de poder compartir programació.
6. Afegir una Disposiució Adicional de salvaguarda per tal que les modificacions de la llei no siguin d’aplicació a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA (existència llei catalana).

I un seguit d’esmenes més que persegueixen l’establiment d’obligacions als prestadors públics encaminades a la protecció de l’emissió i producció audiovisual amb llengües cooficals distintes de l’espanyola.