Dissabte, 3 de desembre de 2022 - Edició 1591
La República

La Generalitat va recaptar 8,8 milions d’euros amb l’impost sobre els pisos buits durant el 2020

Aquesta quantitat es va destinar a la compra d’habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte

Agències 05/02/2022

La Generalitat va recaptar 8.797.665,65 euros amb l’impost sobre els pisos buits durant l’any 2020, segons dades a les quals ha tingut accés l’ACN. Aquesta quantitat s’ha destinat a la compra d’habitatges per tanteig i retracte durant l’any passat. Així, el Departament de Drets Socials va destinar 29 MEUR en total a la compra de pisos mitjançant aquest mètode i va sumar 339 pisos al parc públic. Els 8,797 milions d’euros recaptats en l’exercici del 2020 suposen un lleuger descens respecte els 8,87 milions d’euros del 2019, concretament del 0,85%. L’impost sobre els habitatges buits és un tribut propi de la Generalitat que penalitza els pisos que es troben buits durant més de dos anys sense una causa justificada.

Pel que fa el nombre d’habitatges als quals se’ls va aplicar aquest gravamen, va ser 8.906 durant el 2020, xifra que suposa un descens de 538 si es compara amb el 2019. Fonts del Departament de Drets Socials apunten que la recaptació vagi a la baixa respon a l’objectiu d’aquest impost ja que implica que cada vegada hi ha menys pisos buits en àrees d’alta demanda.

L’impost grava es propietaris d’habitatges que el tenen desocupat permanentment sense justificar durant més de dos anys. Per acreditar que un habitatge està ocupat, el propietari ho pot fer mitjançant un títol, un arrendament o document que ho certifiqui. Segons estableix la Generalitat, els dos anys comencen a comptar des que l’habitatge està a disposició del propietari per ser utilitzat o llogat.

Tot i així, es tenen en compte algunes excepcions com que el mateix habitatge sigui fruit d’un litigi per determinar-ne la seva propietat, que s’hagi de rehabilitat o quan estigui ocupat il·legalment i el propietari ho pugui demostrar, entre d’altres supòsits. Si es tracta d’un pis de nova construcció, el termini és de tres mesos des que s’ha fet entrega del certificat de fina d’obra.