Dissabte, 1 d'abril de 2023 - Edició 1710
La República

Plataforma per la Llengua denuncia que TMB no demana cap acreditació de nivell de català a les ofertes laborals

La normativa indica que és obligatori realitzar una prova per avaluar la competència lingüística catalana dels aspirants

Redacció 27/01/2023
TMB creu justificat no informar de les incidències en català

Plataforma per la Llengua ha emès un comunicat a través del qual apunta que han detectat que en les darreres ofertes laborals no TMB no demana cap acreditació de nivell de català, ni fa cap prova específica per acreditar-ho, tal com indica la normativa. L’organització per la defensa de la llengua exposa que, en canvi, en la darrera oferta publicada, d’Auxiliar de Telefèric, sí que es realitzava una prova específica de competència lingüística, no obligatòria ni eliminatòria. Ara bé, se n’excloïa explícitament el català.

Tal com manifesta l’ONG del català, assegurar la capacitació lingüística dels treballadors és fonamental per respectar els drets lingüístics dels usuaris i oferir un bon servei. La normativa que estableix Transports Metropolitans de Barcelona determina que “la prova serà realitzada en català, castellà i anglès, per tal d’avaluar la competència lingüística oral de la persona aspirant en les tres llengües. La competència comunicativa implicarà la superació de la comprensió i l’expressió en castellà, en català i anglès”.

“Aquest coneixement s’acredita, en primer lloc, a les persones que ho han fet en l’ensenyament obligatori, amb la presentació d’algun dels títols a què fa referència la disposició addicional amb els requisits que estableix i determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. També a qualsevol persona, amb la presentació d’un certificat de coneixement de català expedit per la Direcció General de Política Lingüística d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per ordre del conseller o la consellera de Cultura”.

Així mateix, la normativa exposa que “també es pot acreditar amb la superació d’una prova específica de coneixements de llengua catalana, la realització de la qual han de preveure les bases de les convocatòries dels processos selectius amb caràcter obligatori i eliminatori”. Tot i això, TMB continua emetent ofertes laborals que no respecten aquestes normes, i no és la primera vegada que passa. De fet, aquesta situació s’ha repetit moltíssimes vegades. Una vegada i una altra violen la Llei de Política Lingüística, estableixen unes bases il·legals i discriminen els catalanoparlants.