Dimarts, 31 de gener de 2023 - Edició 1650
La República

La llengua Espanyola, llengua de conquesta i liquidadora de llengües

Amb motiu del nefast 12-O, l’Instituto Cervantes ha volgut fer una demostració de com de bé n’està la llengua espanyola al món i, en un gràfic, demostra com les llengües dels països colonitzats van desapareixent.

Joan Puig 12/10/2020

La llengua espanyola fa desaparèixer les llengües natives d’aquells països que colonitza

Segons aquest informe, podem considerar en perill les llengües catalana, basca i gallega, ja que, com es veu al gràfic representen menys del 9% de tota la població de l’estat espanyol. Però el més sagnant del gràfic, fet a partir de les dades de l’Instituto Cervantes, és constatar com les llengües indígenes dels països sud-americans van desapareixent per l’efecte de la colonització espanyola.

Excepte al Paraguai, on el guaraní té la condició de llengua oficial juntament amb l’espanyol, la llegua invasora arriba a ocupar més del 61% de la població.

La resta de països americans tenen dades clarament dramàtiques sobre l’escàs manteniment de les seves llengües natives.

Els països amb més natius d’espanyol són els més poblats: A Mèxic, en primer lloc i amb 121 milions d’habitants, el 96,8% són natius de llengua espanyola. Segueix Colòmbia, amb 49 milions d’habitants i un 99,2% de natius de llengua espanyola. En tercer lloc hi ha l’Argentina, amb 44 milions d’habitants i un 98,1% de natius de la llengua de l’imperi. És a continuació que hi ha l’Estat Espanyol, amb 42 milions d’habitants i un 91,3 de natius de llengua espanyola.

Les nacions de l’estat amb llengua oficial diferent de l’espanyol tenen en perill les seves llengües autòctones si segueixen administrativament i política depenent d’estat imperialista amb una llengua denominadora.

Les dades referides a l’estat espanyol són preocupants i aboquen les llengües catalana, basca i gallega cap a una cruel desaparició si es manté la pertinència a Espanya en els pròxims anys.

L’afany de colonització és tan gran per part d’Espanya que en algunes dades d’aquest informe contenen errors monumentals, com dir, en aquest altre gràfic, que als EUA hi tenen més parlants de llengua espanyola que habitats té el país, error que repeteixen amb l’estat independent d’Andorra on diuen que hi tenen més de 3 milions de parlants d’espanyol i resulta que aquest petit país independent, on la llengua catalana és oficial, té una població que no arriba a 80.000 habitants.