Edició 2089

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 14 de abril del 2024
Edició 2089

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 14 de abril del 2024

El Fòrum dels museus: decisions preses en comunitat

La iniciativa del departament vol debatre els reptes de futur més importants del sector

|

- Publicitat -

Com prendre les decisions que afecten els museus?

Com s’ha de gestionar un museu? No seran els seus mateixos treballadors els millors per resoldre els reptes que ofereix el futur a aquestes institucions? El departament de Cultura vol donar veu als agents de món de la cultura per afrontar l’avenir. Com fer-ho? Gràcies al Fòrum dels Museus. Així l’administració vol prendre decisions comptant amb tots els agents del sector de la cultura. Per això, la nova governança de les polítiques públiques es vol basar en la participació i la cerca de consensos amb els professionals i la ciutadania. Aquest plantejament és fruit del Pla de Museus de Catalunya. El valor que es vol posar en rellevància és el de la participació de la comunitat per tal d’identificar i compartir els reptes als quals s’ha de fer front. Una qüestió altament demanada per professionals, usuaris i ciutadans. Què en els últims anys han disminuït: “l’any 2014 el sector cultural ocupava el 3,43% del total de treballadors de Catalunya, mentre que el 2012 aquesta taxa se situava en el 3,49% i només sis anys enrere, el 2008, en el 3,71%” segons l’informe anual del CONCA 2017: Informe Anual CoNCA 2017 sobre la cultura i les arts.

Publicitat

Com comenta el politòleg Marc Bosch a Revista Mirall: “L’acadèmic britànic John Holden defensa la idea del mandat democràtic per la cultura partint que hi ha tres grans grups que hi tenen interès per motius diferents. D’entrada, polítics i funcionaris pels seus suposats beneficis socials i econòmics; després, artistes, que volen ser ben tractats per l’administració i fer bé la seva feina; finalment el públic, que vol gaudir d’una cultura interessant i unes polítiques públiques de qualitat. Només democràticament es pot resoldre aquesta situació”. Uns grups que aquest Pla té en compte i consulta per tal de prendre les decisions d’una forma més sensata.

En el cas dels museus, aquesta nova política té com a objectiu tractar conjuntament els reptes més rellevants que tenen al davant, per tal de donar-los respostes concretes amb el màxim consens possible.  El resultat dels debats del Fòrum han de convertir-se en actuacions del Departament de Cultura a favor dels museus a incorporar al Pla de Museus. El Fòrum esdevé, per tant, una eina d’actualització d’aquest.  La nova política també dóna prioritat a la transparència de la seva acció. El Fòrum també serà l’espai on es presentarà un informe amb les principals dades del sector i les actuacions del Pla de Museus de 2018.

Com es farà el Fòrum dels Museus?

El setembre del 2017 el Departament de Cultura va publicar el Pla de Museus 2030, una iniciativa del conseller Lluís Puig, i de Jusèp Boya, director general d’Arxius, Museus i Patrimoni, i que les actuals  titulars, la consellera  Laura Borràs i la directora General de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar li donen continuïtat. El Pla estableix les línies estratègiques per als museus catalans per als 10 anys vinents i les actuacions concretes a realitzar en el primer quadrienni,  que va de 2018 a 2021. En aquest pla estava prevista la creació d’una plataforma de debat. El Fòrum. L’objectiu: construir un sector sòlid que pugui afrontar el futur.

El Fòrum consta de dos formats, un de virtual i un de presencial. El Fòrum virtual convoca al màxim de persones que formen part de la comunitat museística i identifica entre amb elles les temàtiques a tractar.  Aquest format virtual trenca les limitacions d’espai i temps pròpies d’un esdeveniment presencial i permet  tractar els temes escollits amb la suficient profunditat i generar propostes viables de resolució. El Fòrum presencial presentarà i debatrà les propostes del virtual i les referendarà. Es vol que hi participin els professionals que han treballat en el Fòrum virtual i una àmplia representació de responsables polítics i titulars dels museus, ja que són aquests els qui tenen, en darrer terme la capacitat de decidir quines són les mesures a emprendre per al progrés dels museus. El diàleg entre professionals i responsables polítics dels museus és un dels objectius que es va fixar el Pla.

Donat que és la primera edició, el Fòrum ha començat amb una fase prèvia  dedicada a crear la comunitat museística i que s’ha dut a terme entre el 3 de novembre i el 31 de gener. S’hi han inscrit prop de  500 participants, treballadors de les diferents àrees dels museus, tot i que també hi són presents professionals externs. Destaca que el 30% de les persones inscrites tenen menys de 40 anys, un col·lectiu d’especial interès per al Fòrum, ja que representen les noves generacions.

En aquesta fase prèvia s’ha demanat als participants els temes a tractar. De les aportacions fetes destaca una expectativa i una preocupació. L’expectativa és  aconseguir uns museus d’alt valor públic,  i la preocupació: és la situació en què es troben les institucions museístiques (la migradesa dels equips, la manca de perfils més diversos, l’envelliment de les plantilles, la precarietat i discontinuïtat laboral de les persones externes, o les limitacions per actuar estratègicament per innovar).

Les organitzacions dels museus i la seva situació, principal preocupació

Aquesta expectativa i aquesta preocupació tenen una íntima relació si considerem que per aconseguir uns museus d’alt valor públic cal avançar en la superació de les limitacions de les seves organitzacions.

Unes organitzacions que només reben el 15% dels diners públics destinats a la cultura, fet recollit a l’informe anual del CONCA del 2017. D’altra banda, en el mateix document es fa patent la qüestió de la precarietat: “És evident que la precarietat dels treballadors de la cultura és una de les principals reivindicacions dels diferents col·lectius consultats. Les taules conformades per artistes i creadors i la d’associacions sectorials són sobretot les que mostren una major preocupació per aquest tema, i reivindiquen la necessitat de protegir l’artista i la seva creació, així com d’avançar en uns drets laborals per a tots els treballadors de la cultura amb lleis adaptades a les condicions de cada disciplina cultural i posades al dia d’acord amb la realitat del món actual”.

Millorar les condicions del qui treballen des de dins o des de fora dels museus és del tot necessari, però no suficient per aconseguir que aquests assoleixin un alt valor públic. No és qüestió d’estar millor per fer el mateix i de la mateixa manera. Cal transformar les organitzacions per tal que interactuïn més i més eficaçment amb àmplies capes de la ciutadania, de manera que percebin el museu  com un servei públic que els aporta uns beneficis concrets.

Millorar les condicions de les organitzacions dels museus però també  transformar-les perquè aquests siguin més servei públic és el tema del primer Fòrum de Museus de Catalunya: Cap al museu social: les organitzacions com a motor del canvi.

Presentació de l’app Visit Museum al Museu de Badalona.
foto: Jordi Play

 Diagnosi i solució. Com es farà?

Sota aquesta premissa i amb el col·lectiu de 500 participants,  s’ha obert el Fòrum virtual.

Des del dia 1 de febrer fins al 15 de març aproximadament s’està acumulant informació per tal de tenir un coneixement més complet sobre les problemàtiques dels museus. Tots els museus tenen les plantilles migrades? Quines són les àrees més afectades? Com s’està fent i què està comportant l’actual externalització de serveis? Es poden millorar els sistemes d’accés a les places dels museus?, les organitzacions actuen estratègicament? Es treballa en equip? Qui i com es decideixen les exposicions i altres activitats dels museus?

Són preguntes que portaran a la següent fase: la fase propositiva. Entre el 15 de març i el 30 d’abril s’elaboraran propostes concretes que, a més del debat virtual, incorporarà trobades presencials entre participants i altres professionals del sector. El fòrum virtual es tancarà a mitjans de maig. Així s’arribarà a la consecució del Fòrum presencial dels Museus de Catalunya, que presentarà les propostes per avançar en la millora i adaptació de les organitzacions dels museus  que es durà a terme el 5 de juny d’aquest any al Hub. Museu del Disseny de Barcelona.

Una oportunitat pel món de la cultura

El Fòrum dels Museus de Catalunya és doncs una oportunitat per tal de donar solució als reptes de l’actualitat d’una manera participativa, aprofitant els coneixements dels professionals del sector. Estem doncs, davant d’una oportunitat per tal de resoldre els problemes actuals amb els recursos propis de la cultura catalana.

 

Calendari del Fòrum dels Museus

Febrer – maig 2019: fase de Fòrum virtual, diagnosi i propostes.

Juny 2019: Fòrum presencial.

 

Publicitat

Opinió

Minut a Minut