Edició 2040

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 25 de febrer del 2024
Edició 2040

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 25 de febrer del 2024

La demanda per estudiar Publicitat a la universitat pública gairebé duplica l’oferta de places

|

- Publicitat -

ACN Barcelona – La demanda per estudiar Publicitat i Relacions Públiques a la universitat pública és gairebé el doble que l’oferta de places. Així ho constata l’informe ‘Ocupabilitat i formació universitària en l’àmbit de Comunicació’, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). D’acord amb l’informe, el 2021 la demanda per a aquest grau superava l’oferta de places en un 89%, mentre que ho feia en un 51% en el cas de Comunicació Audiovisual i un 47% a Periodisme. Una altra dada que es destaca és la feminització d’aquests estudis: 3 de cada 4 persones matriculades a Publicitat i Relacions Públiques són dones. Als graus de Comunicació Audiovisual i de Periodisme, ho són aproximadament 6 de cada 10.

El document també recull que amb l’excepció de Publicitat i Relacions Públiques, les persones graduades en les titulacions de l’àmbit de la comunicació tendeixen a ocupar llocs de treball de menys qualitat que el global del sistema universitari.

Publicitat

<strong>Oferta-demanda</strong>

En el cas de Publicitat i Relacions Públiques, el curs 2021-2022 s’han ofertat a Catalunya un total de 530 places, de les quals 435 són públiques. La demanda en primera opció en una universitat pública ha estat de 824.

A Comunicació Audiovisual, s’han ofertat 1.670 places, de les quals 660 públiques. La demanda en primera opció ha estat de 995. A Periodisme, l’oferta de places era de 520, de les quals 425 públiques i amb una demanda de 626. 

Destaca l’alta taxa d’abandonament en el primer curs en el cas de Comunicació Audiovisual (17,1%) respecte les altres dues titulacions, on se situa entre el 5% i el 6%.

<strong>Inserció laboral i condicions</strong>

Un altre punt que analitza l’informe és la facilitat de les empreses per contractar perfils dels tres àmbits. Segons la informació publicada i en comparació amb altres titulacions que no tenen a veure amb la comunicació, les empreses tendeixen a tenir menys dificultats a l’hora de contractar persones graduades en l’àmbit de la comunicació, fet que suggereix d’acord amb l’informe que hi ha una “sobreoferta de titulats i titulades difícil de ser absorbida pel mercat laboral”.  

D’altra banda, l’informe indica que tres anys després de graduar-se, les taxes d’ocupació en el món de la comunicació són altes, més del 80%. Tanmateix, el percentatge de persones graduades en l’àmbit de Comunicació que realitzen funcions específiques de la seva titulació és més baix que el del global del sistema universitari català (60%). Destaca el valor particularment baix de Comunicació Audiovisual (40%)

A això s’hi sumen els salaris. Segons l’informe, l’única titulació en què les persones enquestades afirmen tenir un salari brut mensual superior als 1.667,7 euros (mitjana dels salaris del sistema universitari) és la de Publicitat. 

A més, també és la titulació amb un percentatge més alt de contracte fix (gairebé el 70%), en comparació a Periodisme (56,1%) o Comunicació Audiovisual (42,5%). Per contra, en aquestes dues darreres titulacions hi ha més contractes temporals o autònoms que a Publicitat.

<strong>El futur: anglès, TIC i dades</strong>

Les companyies o entitats ocupadores enquestades per l’AQU destaquen que tenir un nivell alt o mitjà d’anglès és important a l’hora de contractar el perfil adequat. Aquestes mateixes entitats reporten que les competències que adquiriran més importància en el futur estan vinculades a les TIC (digitalització, xarxes socials, anàlisi del trànsit web) i l’analítica de dades.

 

Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

Més notícies

Opinió