Dimarts, 15 de juny de 2021 - Edició 1055
La República

El Síndic demana revisar el model de funcionament de l’Aula de Teatre de Lleida i reparar les víctimes pel dany sofert

ACN Lleida.-El Síndic de Greuges conclou en l’informe per l’actuació d’ofici que va obrir arran de les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors a l’Aula Municipal de Teatre de […]

Avatar
Agències 02/03/2021

ACN Lleida.-El Síndic de Greuges conclou en l’informe per l’actuació d’ofici que va obrir arran de les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida la necessitat de revisar el model de funcionament del centre, que és titularitat de l’Ajuntament de Lleida però gestionat per una associació privada. A la vegada, insta la Paeria a adoptar mesures de reparació per a les víctimes pels danys soferts tenint en compte la prescripció dels fets en seu judicial. D’altra banda, valora positivament l’elaboració d’un protocol d’actuació per prevenir les situacions d’abús sexual al centre, la formació específica impartida als professionals i la creació d’una comissió municipal per esclarir els fets denunciats.

El Síndic va obrir el maig del 2020 una actuació d’ofici arran de les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors que haurien tingut lloc entre els anys 2001 i 2008 per part de l’aleshores director de l’Aula de Teatre de Lleida i un altre docent del centre, a un grup de nou alumnes, les quals van denunciar públicament els fets al diari Ara. Les mateixes denúncies van ser presentades davant la fiscalia però les va arxivar perquè havien prescrit. A resultes de les denúncies públiques de les nou exalumnes a les quals se n’han sumat d’altres, es va posar en marxa l’elaboració d’un protocol d’actuació per prevenir les situacions d’abús sexual a l’Aula de Teatre i també es va impartir formació als professionals, amb l’impuls i acompanyament de la Paeria, titular del centre. El Síndic valora positivament aquest fet però, a la vegada, diu que posa de manifest que anteriorment “l’Aula no disposava de cap normativa per protegir l’alumnat de l’abús sexual ni es van adoptar mesures en aquest sentit, malgrat l’elevat nombre d’infants i adolescents que en són alumnes”. El Síndic assenyala que, de la informació que va rebre, “se’n desprèn que l’absència de pautes mínimes de prevenció de l’abús en el funcionament del centre, com ara l’ús d’espais, l’obertura fora de l’horari o les pautes de relació entre docents i alumnat menor d’edat”.A més, “tampoc no es van actualitzar mai els termes de la concessió i la normativa que ha de regir la prestació del servei, en especial el que fa referència als drets dels infants i adolescents i la seva protecció de la violència”, afegeix en l’informe. Així mateix, posa de relleu que “l’Ajuntament de Lleida d’aleshores tampoc no va dur a terme actuacions d’inspecció i de seguiment de l’escola de teatre i del seu funcionament”. El Síndic remarca que la Paeria, com a titular del servei, “té l’obligació de vetllar pel bon funcionament de l’Aula, pel respecte dels drets de l’alumnat, per aclarir quin ha estat l’abast de les denúncies i per si és possible dur a terme una reparació dels danys, amb independència que els fets denunciats hagin prescrit”. Tot i així, assenyala que les actuacions de l’Ajuntament es van produir el juny de 2019, quan es van implementar mesures per escoltar totes les parts implicades i per oferir suport a víctimes i professorat, i també per prevenir, detectar i actuar davant la possibilitat que es produeixi qualsevol cas d’abús sexual o conducta inadequada en qualsevol centre municipal d’ensenyament artístic. En aquest sentit, el Síndic valora positivament les actuacions que ha iniciat l’Ajuntament de Lleida arran dels fets i, dins d’aquestes, la creació de la comissió especial d’investigació que es va anunciar.D’altra banda, el Síndic va demanar al Departament d’Educació informació relativa a les mesures que s’haguessin adoptat per a la difusió dels protocols d’actuació en situacions de maltractament en centres educatius en l’àmbit d’aquests serveis. El Departament va informar que l’Administració educativa posa a disposició dels equips directius i dels docents tota la documentació relacionada amb la gestió dels centres, entre d’altres, en el portal del centre. El Síndic recorda, però, que “és necessari fer difusió dels protocols de prevenció i actuació davant les situacions de maltractament. Cal que siguin coneguts pels professionals i que aquests tinguin formació per prevenir i detectar les situacions d’abús, i també crear espais d’escolta i de confiança als quals es pugui adreçar l’alumnat”.Demana revisar el model de funcionament de l’Aula i reparar les víctimes pel dany sofertParal·lelament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va informar de les actuacions de difusió del Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, de juliol de 2017, mitjançant el Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Lleida, i al·ludeix que en el cas de l’Aula de Teatre es tracta de “situacions de maltractament de fora de l’àmbit familiar amb víctimes majors d’edat”. Tanmateix, el Síndic recorda que el protocol marc esmentat “és aplicable totes les formes de maltractament infantil i no només a les que tinguin lloc en l’àmbit familiar”.Per tot això, el Síndic recomana a l’Ajuntament de Lleida obrir un expedient informatiu per determinar si l’entitat que gestiona l’escola Aula de Teatre de Lleida ha pogut incórrer en algun dels supòsits sancionables que preveu el plec de clàusules pel qual es regeix la concessió del servei i adoptar les mesures que escaigui en funció del resultat. Així mateix, emplaça la Paeria a considerar l’adopció de mesures de reparació per a les víctimes pels danys soferts tenint en compte la prescripció dels fets en seu judicial. També l’emplaça a garantir la supervisió periòdica del funcionament del centre Aula de Teatre i la protecció dels drets de l’alumnat.El Síndic també demana al Departament d’Educació que es faci més difusió i es doni més visibilitat al protocol de maltractament en l’àmbit educatiu a la demarcació de Lleida. També li recomana establir, com a mínim, una persona de referència a tots els centres educatius per a l’aplicació d’aquests protocols que pugui rebre formació específica i actuar com a referent dins el centre educatiu. Pel que fa a treball, Afers Socials i Famílies, insta el Departament a fer seguiment de l’aplicació dels protocols bilaterals de maltractament infantil establerts en els diferents àmbits (educació, salut i lleure, entre altres) per assegurar-ne el coneixement i l’efectivitat. Així mateix, li recomana promoure la formació dels professionals i l’establiment de protocols i mesures de prevenció del maltractament infantil en la resta d’àmbits i serveis que atenen regularment infants i adolescents.En el decurs dels pròxims dies, el Síndic i l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, han acordat reunir-se per abordar l’anàlisi feta per la institució i les actuacions que caldria que emprengués l’Ajuntament.