Dimecres, 22 de març de 2023 - Edició 1700
La República

Un estudi del RACC revela que les comarques barcelonines concentren les assegurances de moto més cares de Catalunya

Un estudi del RACC indica que les comarques de Barcelona concentren les assegurances de moto i ciclomotor més cares de tot Catalunya, i que estan per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol per a aquests vehicles de dues rodes. Entre les conclusions de l’estudi destaca que el preu de la pòlissa és el factor més important per als usuaris a l’hora de contractar la seva assegurança de cotxe i moto, i que els joves sempre paguen el preu més car quan volen assegurar el seu vehicle, sigui cotxe, moto o ciclomotor. A la demarcació de Girona, els nois paguen fins a 233 euros més que les noies per assegurar el mateix ciclomotor.

Redacció 13/07/2007

En aquest estudi el RACC s’ha centrat sobretot en els preus de les assegurances de vehicles de dues rodes a l’Estat espanyol, fent una comparativa amb el preu de les assegurances de cotxes. Segons Albert Valero, director d’assegurances d’auto del RACC, parla dels resultats de l’estudi a Catalunya, en què s’ha estudiat el mercat d’assegurances per zones geogràfiques, edat, experiència del conductor i gènere. Tot i això, ha destacat que cap d’aquestes variables per si sola explica la dispersió existent en els preus de les assegurances i que té més a veure amb l’accidentalitat i amb l’experiència de cada companyia.

Les dades s’han obtingut a partir d’una anàlisi comparativa sobre 18 perfils de conductor i 30.000 preus, durant el període de març a abril del 2007. En concret, s’ha estudiat un producte d’assegurança, el de responsabilitat civil a tercers, entre un total de 8 companyies, que representen el 50,43% del mercat assegurador a l’Estat.

Entre les principals conclusions del RACC destaca la demanda d’una assegurança que inclogui una cobertura d’accidents per al conductor amb capital entre 150.000 i 300.000 euros per mort o invalidesa. La petició es fa davant de la insuficient protecció que les assegurances obligatòries ofereixen als conductors quan pateixen un accident de trànsit i són ells els responsables.

L’estudi constata que l’oferta de les companyies per a motos i ciclomotors és molt limitada, ja que en el cas dels conductors homes joves només 3 de les companyies analitzades asseguren ciclomotors a un conductor de 16 anys. A més, un mateix conductor, amb una mateixa moto, pot obtenir preus molt diferents per assegurar-la depenent de la companyia a què es dirigeixi, de manera que pot arribar a pagar fins a un 346% més en l’assegurança d’una Scoopy 125 a Barcelona.

L’estudi indica que una assegurança de moto a l’Estat espanyol costa de mitjana 494 euros, encara que les Canàries, Cantàbria i Galícia són les comunitats on el preu de l’assegurança és més elevat, mentre que Aragó i La Rioja se situen en l’extrem contrari i són les més barates. A Catalunya, Barcelona (532,69 euros) i Girona (496,8 euros) es troben per sobre de la mitjana pel que fa al preu de l’assegurança de moto i de ciclomotor, mentre que Tarragona (489,17 euros) i Lleida (483,72 euros) se situen per sota de la mitjana. Segons Valero, el preu en els vehicles de dues rodes no canvia molt dins d’altres localitats pròximes a aquestes ciutats.

Els conductors de motos i ciclomotors més joves (23 anys) pateixen els preus més elevats per l’assegurança i, per exemple, poden arribar a pagar fins a 2.478 euros per l’assegurança d’una Kawasaki 600 a Barcelona. La millor oferta de preu per a ciclomotors és sempre per als homes i dones majors de 45 anys, mentre que en el cas de les motos les dones comencen a obtenir les millors ofertes de preu a partir dels 30.

La influència del gènere es nota especialment en els joves, sobretot els homes, que a Barcelona paguen fins a 233 euros més de mitjana en l’assegurança de les motos i 390 euros més en l’assegurança del ciclomotor que les dones joves. Com major és l’edat dels conductors, la diferència de preus entre homes i dones s’aproxima fins que gairebé coincideixen.

Entre les conclusions de l’estudi destaca que els usuaris han de buscar la millor alternativa en el mercat per aconseguir el millor preu i els millors serveis. En aquest sentit, Valero ha explicat que una mateixa companyia no és unitària quant a oferir una assegurança per a tot tipus d’edat o models de moto o ciclomotor, i que els encariments per als nois joves és perquè són els que pateixen més accidents habitualment. En aquest sentit, es recomana l’ajuda d’un professional per buscar la millor cobertura d’una assegurança.