Dissabte, 25 de setembre de 2021 - Edició 1157
La República

SCC amenaça els regidors que jurin el càrrec amb fórmules contràries a la Constitució

Societat Civil Catalana reclama a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya que informi a l'opinió pública que, a la vista de l'Acord de la Junta Electoral Central de 24 de maig últim, no es considerarà com a fórmula vàlida d'acatament la proposta per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), ni cap altra que desnaturalitzi l'acatament a la Constitució que exigeix l'article 108.8 de la LOREG per a adquirir la condició de regidor.  

Redacció
Redacció 11/06/2015

En aquest sentit, ha demanat als regidors que no jurin el càrrec amb fórmules contràries a la Constitució i que no formin majories als ajuntaments amb regidors que les utilitzin en la constitució dels governs municipals, previst per al dissabte que ve. També ha reclamat a la delegació del govern espanyol que exigeixi als consistoris que “acatin la legalitat” i recorda que l'article 67 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local preveu la suspensió dels càrrecs electes i l'adopció de “mesures pertinents” si s'actua en contra dels interessos de l'Estat i no han fet cas de requeriment previ de la mateixa delegació del govern en un termini de deu dies.
 
Per aquest motiu, Societat Civil Catalana reclama a la delegada que procedeixi a la utilització del mecanisme previst en l'article 67 de la Llei de Bases de Règim Local, i qualsevol altre que sigui convenient, i procedeixi a requerir a les corporacions perquè acatin la legalitat, amb l'advertència del risc que pot anul·lar la constitució del ple en el cas que algun regidor hagués accedit a la seva condició de tal mitjançant la utilització d'una fórmula de jurament o promesa que no suposi veritable acatament a la Constitució.