Dimecres, 29 de març de 2023 - Edició 1706
La República

Les Balears també tindran Agència Tributària pròpia

El Consell de Govern balear ja ha aprovat el projecte de creació i regulació de la nova Agència Tributària de les Balears, que serà la tercera agència tributària autonòmica després de la catalana i l’andalusa. La nova agència, que estava contemplada al nou Estatut de les Illes, entrarà a funcionar l’1 de gener de 2009, i facilitarà tots els tràmits als ciutadans de les illes en matèria de tràmit dels impostos traslladats a les autonomies.

Redacció 07/01/2008

La nova Agència Tributària de les Balears comptarà amb una plantilla d’unes 170 persones, i s’encarregarà de la gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels tributs propis de la comunitat autònoma. Per fer-ho comptarà amb un edifici propi.