Dijous, 6 d'octubre de 2022 - Edició 1533
La República

Els afiliats a la Seguretat Social a Catalunya

A juliol de 2022, de cada 1.000 catalans adults, 732 estan afiliats a la Seguretat Social, mentre que a la Resta d’Espanya només n’estan afiliats 645

Josep Pedrol 16/08/2022
Pla obert de l'Oficina de Treball del carrer Sepúlveda de Barcelona en el primer dia de vaga al SEPE, el 29 de març del 2021 (Horitzontal)

El total d’afiliats a la Seguretat Social a 31 de juliol de 2022 han estat 3.631.139 persones a Catalunya i 16.644.055 persones a la resta d’Espanya (Espanya menys Catalunya), respecte a juliol de l’any passat, l’increment d’afiliats ha estat del 3,8% a Catalunya i 3,7% a la resta d’Espanya.

En el següent gràfic podem veure com han evolucionat els afiliats, dada de gran importància per garantir les pensions futures i la sostenibilitat de la Seguretat Social. Com que 3 milions no es pot comparar linealment amb 16 milions, el gràfic està fet en base 100  gener de 2012 i així tindrem la variació comparada en la mateixa escala. Es pot veure que des de que es fan manifestacions massives l’onze de setembre a favor de la independència de Catalunya, el treball creix més a Catalunya que a la resta d’Espanya.

Un indicador de la fortalesa del sistema de pensions d’un país és el número de persones que treballen i paguem les cotitzacions a la Seguretat Social. En el gràfic anterior hem vist que en els darrers anys cada vegada cotitzen més persones. En el següent gràfic veurem, quantes persones treballen i cotitzen del total de la població resident a Catalunya amb edat entre 16 i 64 anys, és a dir: els adults amb edat de produir i pagar impostos.

A juliol de 2022, de cada 1.000 catalans adults, 732 estan afiliats a la Seguretat Social, mentre que a la Resta d’Espanya només n’estan afiliats 645.

El punt inicial del gràfic és gener de 2012 amb 59,4% afiliats a Catalunya i 53,0% a la resta d’Espanya que són 6,4 punts menys. El fort creixement dels últims anys ve explicat perquè l’any 2012 estàvem en una situació de greu crisi amb molt d’atur. Però independentment de crisis podem comparar-nos i el fet és que la diferència entre Catalunya i la resta d’Espanya va arribar als 10 punts els anys 2016-17-18 i això vol dir que els catalans tenim molta més vocació de cotitzar i pagar impostos.

Per entendre bé la diferència posarem l’exemple de dos pobles, Catamar i Espamar, un a Catalunya i l’altre a la resta d’Espanya. Els dos pobles tenen la mateixa població total: 1548 habitants, d’aquests la població entre 16 i 64 anys són 1.000 i 1.004 adults. Doncs bé, Catamar té 732 treballadors, autònoms i empresaris que paguen impostos, mentre que Espamar en té només 648, 84 menys. Per tant entre adults que no paguen impostos, infants i avis, Catamar té 816 persones que viuen del treball dels altres, mentre que a Espamar en són 84 més que fan un total de 900.

 

COMPARACIÓ Catamar Espamar Diferència
Població 1.548 1.548 0
Població adulta 1.000 1.004 -4
Afiliats a la S.S. 732 648 84
Adults que n.p.i. 268 356 -88
joves i avis 548 544 4
Total n.p.i 816 900 -84
Rati pi/npi 1,11 1,39 -0,27

En resum a Catamar per cada 100 persones que paguen impostos en tenim 111 que no paguen impostos, mentre que a Espamar en són 139.

Josep Pedrol  

economista