L’hotel Mercury de Santa Susanna confinat per sospites d’un client amb coronavirus

L’Hotel un cop han marxat els clients ha tancat