Dimarts, 3 d'agost de 2021 - Edició 1104
La República

Unió de Pagesos considera que els 8.500 MEUR dels PGE per Agricultura són “insuficients”

ACN Lleida.-Unió de Pagesos (UP) considera que els 8.500 MEUR que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) destinen a la cartera d’Agricultura són “insuficients” per fer front a […]

Avatar
Agències 25/11/2020

ACN Lleida.-Unió de Pagesos (UP) considera que els 8.500 MEUR que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) destinen a la cartera d’Agricultura són “insuficients” per fer front a les noves exigències del sector com les relatives a la lluita contra el canvi climàtic. El coordinador nacional de sindicat, Joan Caball, ha remarcat que no es poden demanar uns objectius sense posar-hi “recursos” i també ha criticat que del mecanisme de recuperació econòmica que ha de rebre l’Estat dels Fons Addicionals de la UE, el ministeri només en rebi un 1,5%, que són poc més de 400 MEUR. Caball no ho entén després que s’hagi qualificat el sector primari com un dels “essencials” durant el confinament.

Unió de Pagesos ha plantejat als grups parlamentaris, a través d’Unió d’Unions, remodelacions pressupostàries significatives en les partides del Ministeri d’Agricultura, així com un conjunt d’esmenes a l’articulat del Projecte de llei per ajudar a reduir costos, despeses socials i la correcció de “fiscalitat injusta” que asseguren que suporta el sector.El sindicat constata que el creixement general dels PGE és del 22,40% mentre que el del Ministeri només augmenta un 10,47%. Aquest menor creixement es deu, segons UP, a la poca assignació que preveu que tingui en els recursos de mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb només 406,6 MEUR, del total de 26.634 MEUR previstos al conjunt dels PGE.Unió de Pagesos també constata que el projecte de Pressupost preveu que els fons de la Unió Europea assoleixin el 91,57% (7.648,2 milions d’euros) del seu pressupost, sense els costos de la pròpia Administració (despeses de personal, despeses corrents en béns i serveis i despeses financeres) i, per tant, que en aquests mateixos àmbits només 703,89 milions d’euros són aportació de l’Estat, cosa que fa créixer tan sols un 6,3% dels seus fons propis respecte als pressupostos prorrogats del 2020.Caball i el responsable de Finances del sindicat, Jaume Pedrós, han explicat en roda de premsa telemàtica que les modificacions proposades per UP a les partides pressupostaries passen per la incorporació de 18,7 MEUR addicionals a les assegurances agràries, per tal d’assolir així la dotació de 270 MEUR al Pla anual d’assegurances agràries. També afegir una nova partida de 8 MEUR per dotar un programa de reconversió varietal del sector de la fruita dolça i cítrics. Així mateix, una altra nova partida de prop de 4 MEUR per recuperar l’ajut nacional a la fruita seca i les garrofes a càrrec del Ministeri; i 18 MEUR addicionals al finançament a càrrec del Ministeri, dels programes de desenvolupament rural de les comunitats.Respecte a les principals propostes de modificacions de sindicat als articles del Projecte de llei, s’inclou l’aplicació d’un IVA reduït del 10% al conjunt de béns i serveis emprats en la producció agrícola, ramadera i forestal, a excepció dels que ja se’ls aplica un IVA superreduït; l’equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agrícoles, ramaders i forestals, quan aquests contracten treballadors per compte aliè sotmesos a la cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris del Règim General de la Seguretat Social, i l’adequació de la base imposable i liquidable de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica de les construccions indispensables per al desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals per superar les actuals il·legalitats en aquest impost. Unió de Pagesos també demana l’establiment d’un gasoil professional agrícola, ramader i forestal amb exclusivament de 0,021 euros per litre d’impost especial d’hidrocarburs, el mínim establert a la Unió Europea, així com l’aplicació d’un IVA reduït del 10%; un mecanisme efectiu de transferència de fons entre comunitats autònomes per evitar pèrdues de recursos europeus adreçats al desenvolupament rural, i estendre el tractament fiscal de prorrateig dels imports d’ajut a la incorporació d’agricultors joves als imports percebuts d’aquest règim d’ajuts a partir de l’1 de gener del 2020.