Diumenge, 20 de juny de 2021 - Edició 1060
La República

L’acord del Govern i CatECP modifica l’IRPF, successions i patrimoni, i crea un nou impost a les empreses energètiques

ACN Barcelona.-L’acord entre el Govern i el grup parlamentari de CatECP inclou una modificació de l’IRPF, de l’impost de successions i patrimoni, d’habitatges buits i begudes ensucrades envasades. A més, […]

Avatar
Agències 16/12/2019

ACN Barcelona.-L’acord entre el Govern i el grup parlamentari de CatECP inclou una modificació de l’IRPF, de l’impost de successions i patrimoni, d’habitatges buits i begudes ensucrades envasades. A més, passa per crear un nou impost a les empreses energètiques. El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha explicat en una roda de premsa al departament, aquest dilluns al matí, que confia en un acord sobre despeses amb els comuns. De fet, preveu que el Parlament aprovi els pressupostos durant el primer trimestre de 2020. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, també ha comparegut després de la reunió entre l’executiu i CatECP, per agrair l’entesa amb els comuns i l’esforç dels equips negociadors.

L’acord sobre la reforma fiscal per elevar els ingressos tributaris de la Generalitat, l’objectiu d’assolir una fiscalitat més justa, impulsar un creixement sòlid i sostenible, i lluitar contra l’emergència climàtica obre el camí a l’aprovació dels pressupostos. El pacte redueix la fiscalitat a les rendes de menys de 12.450 euros, i l’augmenta en les que són superiors a 90.000 euros. L’executiu estima que les noves mesures generin una recaptació anual de 543 milions, tot i que l’impacte previst el 2020 sigui menor (173 milions).Aragonès ha opinat que la reforma tributària persegueix l’objectiu de “blindar l’estat del benestar”. A més, el vicepresident ha apuntat que l’acord serà “durable” perquè permetrà una “governança sòlida”, després que l’entesa amb els comuns abraci una “pluralitat ideològica important” al Parlament. Aragonès confia ara que també s’arribi a un acord amb CatECP sobre les despeses: “N’estic absolutament convençut”.Per la seva banda, Budó ha destacat “l’esforç” dels equips negociadors i ha sentenciat que el país necessita uns pressupostos actualitzats com a eina per donar resposta als reptes del país.Menys càrrega fiscal per a les rendes petitesEl nou paquet de mesures que preveu l’acord entre Govern i comuns afecta sis figures tributàries ja existents: l’IRPF, l’impost sobre successions, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost sobre estades en establiments turístics, l’impost sobre habitatges buits i l’impost sobre begudes ensucrades envasades. A més, es crea un nou tribut de caràcter ambiental que grava la incidència en el territori de les instal·lacions d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica.Pel que fa als canvis en l’IRPF i Impost sobre Successions (IS) cal destacar que la càrrega fiscal del primer impost decreix per als contribuents amb menor nivell de renda i s’eleva per a les rendes altes, sense sobrepassar el tipus marginal màxim del 25,5%. En concret, per als contribuents amb una base liquidable total igual o inferior a 12.450 euros, el mínim puja de 5.550 a 6.105 euros. Aquesta mesura beneficiarà 205.042 contribuents i suposarà una pèrdua de 12,4 MEUR de recaptació. Aragonès ha detallat però que aquesta pèrdua es compensarà amb reequilibrant els trams superiors, dividint l’actual quart en dos: un de 53.407,20 a 90.000 euros que continuarà tributant al 21,5% i un de nou de 90.00 a 120.000 que s’eleva fins al 23,5%. A més, el tipus per al tram de 120.000 a 175.000 euros puja fins al 24,5%. En aquest cas seran 52.393 els contribuents afectats, un 1,5% dels declarants, i l’impacte serà de 31 MEUR de guany. En el cas de l’IS es redueixen els beneficis fiscals aplicables, de forma que es guanya progressivitat i capacitat recaptatòria. En concret, es re-introdueixen els coeficients multiplicadors pel patrimoni preexistent per als contribuents dels grup de parentiu I i II (descendents menors de 21 i descendents majors de 21, cònjuge i ascendents). D’aquesta manera, els contribuents que rebin una herència i ja tinguin un elevat patrimoni suportaran una major càrrega. D’altra banda, es redueix la bonificació en la quota tributària per als mateixos grups, mantenint la bonificació del 99% en el cas dels conjugues. Així, els trams d’herència de fins a 100.000 euros tindran una bonificació íntegra del 60% i aquesta s’anirà reduint fins als trams d’herència superiors als tres milions, on la bonificació serà del 0%. L’impacte pressupostaria estimat per aquets canvis és un guany de 189,8 MEUR. També s’aplicarà el tipus reduït de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses que grava la compra d’habitatge habitual per a les famílies monoparentals. D’aquesta manera, aquestes famílies passaran de pagar el 10% al 5%. D’altra banda, s’introdueixen modificacions en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que permetran elevar la recaptació i que pràcticament afecten les escriptures de divisió horitzontal de parcel·les i l’adquisició d’habitatges per part d’empreses immobiliàries. En total es calcula un impacte positiu de 13,17 MEUR. Pel que fa a l’impost sobre els habitatges buits i l’impost sobre begudes ensucrades envasades, s’introdueixen modificacions per incidir sobre les finalitats que van motivar, respectivament, la creació d’aquests tributs: reduir l’estoc de pisos buits al mercat i incentivar canvis de comportament en el consum i la producció de begudes ensucrades. En el primer cas, es redueix la bonificació de l’impost que s’aplica als tenidors d’habitatges buits que destinen una part d’aquests al lloguer assequible, mesura que permetrà augmentar la recaptació en 3,5 MEUR anuals. En el segon cas, l’impost passa de 0,08 euros el litre a 0,10 per a begudes amb un contingut de sucre entre cinc i vuit grams per mil·lilitre i de 0,12 a 0,15 en el cas que el contingut en sucre sigui superior als vuit grams. Això permetrà un guany de 6,4 MEUR l’any.També s’ha acordat incrementar la tarifa de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en línia amb altres ciutats i territoris europeus, que permetrà un guany de 20,9 MEUR anuals. L’acord contempla també l’aplicació d’un recàrrec específic de l’impost a Barcelona. Així per exemple per l’estada en un hotel de cinc estrelles o un equipament de categoria equivalent es passarà de pagar 2,25 euros a 3 euros en el conjunt del país i fins a 3,50 euros en el cas de Barcelona.En el cas dels creuers, si fan estada de menys de 12 hores es passarà de 0,65 euros a 1 euros a Barcelona i es començarà a cobrar un euro arreu del país. En el cas que el creuer passi més de 12 hores al port català, es pagaran tres euros tant a Barcelona com a la resta de Catalunya –ara 2,25 euros-. Per últim, es crea un nou impost que grava el risc de deteriorament que provoca la producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica, així com el transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica a través d’elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions. Aquest nou impost permetrà recaptar 145,1 MEUR anuals i quedaran fora d’aquest impost l’autoconsum i la producció eòlica, solar, amb biomassa o biogàs. El paquet de noves mesures de fiscalitat verda es completarà amb la implementació de l’impost sobre activitats econòmiques que generen diòxid de carboni i el d’emissions portuàries de grans vaixells, tots dos en fase d’estudi previ. D’altra banda, el gener del 2020 es començarà a recaptar l’impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, que permetrà recaptar 155 MEUR anuals.