Dimarts, 26 de gener de 2021 - Edició 914
La República

La Sindicatura de Comptes veu mancances en la gestió de la Mancomunicat Intermunicipal Voluntària de la Plana el 2018

ACN Barcelona.-La Sindicatura de Comptes ha emès l’informe on fiscalitza la gestió de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la Plana de l’any 2018 i revisa el compliment de les normatives. […]

Avatar
Agències 14/01/2021

ACN Barcelona.-La Sindicatura de Comptes ha emès l’informe on fiscalitza la gestió de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la Plana de l’any 2018 i revisa el compliment de les normatives. Estava integrada per dotze municipis, la majoria d’Osona, i prestava serveis de recollida de residus sòlids urbans, principalment, serveis de caràcter social i serveis funeraris als municipis mancomunats. Entre els incompliments i mancances detectats per l’òrgan fiscalitzador, destaca la prestació de serveis a municipis que no estan mancomunats i l’adjudicació de contractes menors que no s’ajusten a la normativa. Entre les recomanacions, hi ha elaborar un estudi tècnic sobre el cost dels serveis prestats i planificar millor les necessitats de personal.

La Mancomunitat és una associació voluntària de municipis, de caràcter local. Va ser constituïda l’any 1982 i en el 2018 estava integrada per dotze municipis, onze de la comarca d’Osona i un del Vallès Oriental. S’encarrega de la gestió de residus sòlids urbans, l’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social, els serveis funeraris i els serveis de neteja viària i de manteniment i condicionament de parcs i jardins públics.Un cop analitzada la documentació del 2018, la Sindicatura de Comptes ha detectat algunes mancances i irregularitats. Destaca per exemple que l’ens va prestar serveis a municipis que no estan mancomunats, incomplint així l’obligatorietat de cenyir-se al territori mancomunat. Concretament, aquell any es va gestionar la recollida de residus i tractament dels ajuntaments mancomunats. I per conveni, també va prestar el servei a altres que no en són membres, com són l’Ajuntament del Figaró-Montmany i Collsuspina, al Vallès Oriental i Moianès, respectivament. Pel que fa a la contractació administrativa, s’ha detectat un “fraccionament indegut” de contractes incomplint així el que diu la Llei de Contractes del sector públic. La Mancomunitat va contractar un 40% de la despesa en els capítols de despesa de béns corrents i inversió i ho va fer mitjançant contractes menors. Entre les anomalies detectades, hi ha contractacions fetes per separat quan en realitat haurien d’haver estat recollides en un sol contracte “pel fet d’estar relacionades amb contractacions successives”. Segons la sindicatura, això va impedir que es complissin els requisits de publicitat així com els procediments d’adjudicació pertinents. Així mateix, es remarca que en una part de la contractació “es va incomplir la prohibició de subscriure contractes menors amb un mateix contractista i que individualment o conjuntament superessin els valors màxims autoritzats”.Preus públics sense informes tècnicsLa Sindicatura posa èmfasi en el fet que la revisió dels preus públics del 2018 no es basen en cap estudi tècnic i econòmic per xifrar el cost del servei ni tampoc basant-se en el cost real finançat a partir de les aportacions dels ajuntaments. Posen l’exemple dels serveis de desenvolupament local i de joventut o la gestió i explotació de la deixalleria municipal d’Aiguafreda. Recorden que el preu públic ha de cobrir com a mínim la despesa del servei, excepte per raons socials o interès públic entre d’altres. Tot i això, també es remarca que la Mancomunitat ja fa un seguiment anual dels costos i del resultat dels diferents serveis que presta, per controlar i identificar les variacions que poden afectar la fixació de preus per a l’exercici següent, fet que facilitaria l’elaboració de l’estudi de costos.I en el capítol de personal, s’han detectat també mancances, com ara no tenir una relació de llocs de treball, contràriament a allò que estableix la normativa, malgrat es té en compte que s’estava en negociacions. A més a més, es van fer contractacions temporals de forma directa per la urgència dels serveis a prestar “sense respectar els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que han de regir l’accés a l’ocupació pública”. S’observa que es van cobrir vacants de caràcter estructural que, al no tenir una oferta pública planificada, es fa fer amb empreses de treball temporal i contractes temporals d’interinitat.Principals recomanacionsPer últim, el document de la Sindicatura proposa un seguit de recomanacions com ara formalitzar per escrit les condicions i durada dels serveis en el cas del tanatori de Taradell i del servei de tractament de la fracció resta.En l’àmbit de personal, recomanen que s’acordi un nou conveni laboral així com un control periòdic de les hores facturades per empreses de treball temporal per “minimitzar errors i evitar duplicitats”. També demanen que s’aprovi amb urgència la relació dels llocs de treball i que es planifiquin amb més antelació les necessitats de personal i evitar així haver de recórrer a la contractació directa de treballadors.Per últim, es recomana un control dels contractes menors i que es busqui el procediment més adequat per a la licitació i en compliment de la normativa.L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del 24 de novembre del 2020. No s’han rebut al·legacions de la Mancomunitat.

Relacionats