Diumenge, 13 de juny de 2021 - Edició 1053
La República

La Diputació de Lleida aprovarà la creació de l’oficina de supervisió de projectes en el ple de dijous

ACN Lleida.-El ple de la Diputació de Lleida aprovarà dijous la creació de l’Oficina de Supervisió de Projectes (OSP) de la diputació lleidatana, així com les seves normes de funcionament. […]

Avatar
Agències 16/11/2020

ACN Lleida.-El ple de la Diputació de Lleida aprovarà dijous la creació de l’Oficina de Supervisió de Projectes (OSP) de la diputació lleidatana, així com les seves normes de funcionament. Segons la Llei de contractes del Sector Públic, els projectes amb un pressupost base de licitació igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs) han de passar per una oficina de supervisió que ha d’emetre un informe tècnic favorable previ a la licitació. Amb la creació de l’OSP, la Diputació de Lleida donarà compliment a aquesta llei la qual estableix que les diputacions tinguin constituïda aquesta oficina i li atribueix la competència de supervisió de projectes de contractes d’obres en el cas que una entitat local no disposi d’oficines o unitats competents.

L’OSP de la Diputació de Lleida serà un òrgan col·legiat que informarà de l’acompliment de les disposicions legalment establertes i dels requisits i condicions tècniques dels projectes d’obres i d’instal·lacions que es pretenguin dur a terme per la pròpia Diputació, els municipis, les comarques i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Lleida que ho sol·licitin.El president de la Comissió de Serveis Tècnics de la Diputació, el diputat Marc Baró, ha explicat que l’objectiu de la creació de l’Oficina de Supervisió de Projectes és, per una banda, per donar compliment a la Llei de contractes del Sector Públic, però també “per poder donar suport als ajuntaments lleidatans” perquè, “molts cops, els consistoris fan projectes valorats en 500.000 euros o més que necessiten aquesta supervisió d’un tècnic perquè estiguin correctes i disposin de tota la documentació necessària per tal de poder-los treure a licitació”. L’Oficina de Supervisió de Projectes dependrà funcionalment del departament de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida i orgànicament del president de la Comissió de Serveis Tècnics, per delegació del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, de qui rebrà els encàrrecs de supervisió i a qui donarà comptes de la seva gestió. La proposta d’OSP, que es portarà a aprovació al ple, també recull també les funcions, l’estructura i composició, les actuacions i l’emissió d’informes.Llei de contractes del Sector PúblicL’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic contractes del Sector Públic estableix que, abans de l’aprovació del projecte quan el pressupost base de licitació d’un contracte d’obres sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs), els òrgans de contractació hauran de demanar un informe de la corresponent oficina o unitat de supervisió de projectes encarregades de verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulti d’aplicació per a cada tipus de projecte. Així mateix, la disposició addicional tercera, apartat 6 de la mateixa llei, estableix com a requisit essencial que les diputacions tinguin constituïda l’oficina de supervisió de projectes i li atribueix la competència de supervisió de projectes de contractes d’obres en el cas que una entitat local no disposi d’oficines o unitats competents. Aquest dilluns, la Comissió de Serveis Tècnics de la diputació lleidatana ha informat favorablement de l’expedient per crear l’OSP i que també recull les seves normes de funcionament, el qual es portarà a aprovació del ple de la institució que tindrà lloc dijous. Les diputacions de Girona i Barcelona ja disposen d’una oficina de supervisió de projectes.