Dissabte, 25 de març de 2023 - Edició 1703
La República

Govern i sindicats de la Generalitat acorden nous protocols contra l’assetjament sexual i laboral

ACN Barcelona – El Govern i els sindicats de treballadors de la Generalitat han acordat aquest dijous dos nous protocols contra l’assetjament laboral i sexual a la feina i noves […]

Agències 09/03/2023

ACN Barcelona – El Govern i els sindicats de treballadors de la Generalitat han acordat aquest dijous dos nous protocols contra l’assetjament laboral i sexual a la feina i noves mesures de conciliació entre la vida familiar i laboral. Els protocols actuen sobretot en l’àmbit de la prevenció, la protecció de les víctimes i la investigació dels casos, facilitant l’acompanyament i els tràmits a les víctimes. Les noves mesures de conciliació amplien fins als 14 anys dels fills els permisos per reducció o flexibilitat de jornada, s’amplia la lactància i també es faciliten els tràmits per absències per malaltia.

Els protocols s’han signat en el marc de la Mesa General dels Empleats i Empleades Públics (MEPAGC) i han estat elaborats conjuntament pels departaments de Presidència i d’Igualtat i Feminismes. També afectaran els treballadors d’empreses que contracti la Generalitat.

El nou protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere supera el que es va aprovar el 2015 i implementa la política del Govern de tolerància zero en la lluita contra tot tipus d’assetjament o violències masclistes, ja sigui per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual. En aquest sentit, el nou text deixa de ser una eina bàsicament sancionadora per esdevenir un instrument d’acompanyament a les víctimes al llarg de tot el procés de recuperació, posant en el centre la seva protecció.

Té també com a objectius elaborar estratègies de prevenció per erradicar les conductes discriminatòries; establir circuits d’intervenció ràpids i eficients quan es produeix una denúncia; definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents, i garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les persones afectades i l’aplicació de mesures per a la protecció de la víctima. Aquest protocol abasta en el seu àmbit d’aplicació totes les persones que comparteixen espai de feina, amb independència de la seva vinculació laboral formal, interna o externa.

El nou protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina actualitza el que ja existia des del 2015. El nou text introdueix millores per contribuir a una major protecció de les víctimes d’assetjament i per establir mecanismes que evitin aquestes situacions, així com per impedir les actuacions dilatòries de les persones presumptament assetjadores.

Entre les novetats, destaca la millora de la descripció del procediment, el reforçament de l’apartat de confidencialitat i la previsió de les entrevistes telemàtiques. També regula l’òrgan tècnic d’investigació i dona caràcter d’informació reservada a les seves actuacions per evitar la revictimització en cas d’incoació d’expedient disciplinari. Així mateix, incrementa la participació de les organitzacions sindicals en el seguiment dels casos i les mesures correctores.

Noves mesures de flexibilitat i conciliació

A la reunió de la MEPAGC, també s’han acordat noves mesures de flexibilitat i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal de la Generalitat. Així, s’ampliarà fins al 14 anys dels fills o filles la flexibilitat horària per motius de conciliació, i no caldrà supeditar a les necessitats del servei la reducció de jornada, amb reducció proporcional de retribucions, quan el motiu sigui la cura directa d’un fill o filla de 13 o 14 anys d’edat.

També s’amplia el permís de lactància en cas de famílies monoparentals i a la persona progenitora d’una família monoparental se li reconeix el gaudiment acumulat dels permisos de lactància que tenen les persones progenitores de famílies no monoparentals. D’aquesta manera, tindrà dret a absentar-se dues hores diàries de la feina, que podrà dividir en dues fraccions d’una hora.

Una altra novetat és que les primeres 15 hores d’absència per motius de salut en un mateix any es podran justificar sense necessitat de comunicat de baixa mèdica, amb la presentació d’una declaració responsable.