Dijous, 6 d'octubre de 2022 - Edició 1533
La República

El Servei de Rehabilitació Comunitària de la Selva marítima estrena nous espais per tractar trastorns mentals greus

ACN Blanes.-El Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de la Selva marítima estrena espais per a l’abordatge terapèutic de trastorns mentals greus. La nova seu, situada al centre de Blanes, acull […]

Agències 14/06/2021

ACN Blanes.-El Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de la Selva marítima estrena espais per a l’abordatge terapèutic de trastorns mentals greus. La nova seu, situada al centre de Blanes, acull també l’equip d’intervenció precoç de la psicosi (EIPP) i els equips mòbils comunitaris en salut mental (PSI), que. El centre ocupa 680 metres quadrats i l’interior s’ha dissenyat perquè els diferents serveis funcionin de manera independent. “Les noves instal·lacions suposen un salt important, tant en qualitat com en nombre d’activitats que es dissenyen, tant a títol individual com grupal”, afirma el coordinador del SRC, el psicòleg Jesús Bernal. L’any passat, tot i la pandèmia, el servei va atendre 101 persones, un 17% de les quals hi anaven per primer cop.

La nova seu del SRC de la Selva marítima ocupa 680 metres quadrats construïts. Està situada al centre de la vila i comparteix espais amb l’EIPP i els PSI. El centre atén una població de referència de 65.610 adults de la comarca.El centre s’ha dissenyat perquè els diferents serveis funcionin de manera independent. L’àrea del Servei de Rehabilitació Comunitària disposa de tres sales (una d’audiovisuals, una d’informàtica i una tercera de polivalent) per fer-hi les diferents activitats. A més, també té un espai de cuina, per fer-hi aquelles activitats relacionades amb els hàbits de la vida diària. També compta amb un espai de biblioteca i lectura i de vestidors de dones i homes per a ús de les persones usuàries, equipats amb taquilles i dutxes. S’hi sumen tres despatxos per al treball intern dels professionals i una sala de reunions. Per la seva banda, l’àrea d’intervenció precoç de la psicosi hi té cinc consultes –una de les quals, específica per a infermeria- i una sala diàfana equipada per a les teràpies de grup. L’equip comparteix els despatxos amb els professionals que integren el PSI de la Selva marítima.”les noves instal·lacions suposen un salt important en la qualitat i en el nombre de les activitats que es dissenyen a títol individual com grupal”, destaca el coordinador del Servei de Rehabilitació Comunitària. “Podrem donar una bona resposta a l’increment de la demanda”, afirma Bernal. De fet, el centre ja disposa de dues consultes addicionals (en previsió de futures necessitats de creixement). A la part posterior hi ha els espais reservats per a professionals.Rehabilitació i inclusió en la comunitatL’SRC és un espai terapèutic dirigit a la rehabilitació psicosocial de persones majors de 18 anys diagnosticades de trastorn mental greu (trastorn psicòtic principalment). La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), disposa d’un SRC a cada comarca i específicament de dos al sector de la Selva, un a la Selva interior (Santa Coloma de Farners) i l’altre a la Selva marítima (Blanes). L’any passat, tot i el context de pandèmia, el Servei de Rehabilitació Comunitària de Blanes va atendre 101 persones (42,5% dones i un 57,5% homes), amb una edat mitjana de 47 anys. De total de persones ateses, un 17% (17) ho eren per primera vegada. El servei va registrar 5.773 sessions (nombre de vegades que un usuari va al centre) i 7.954 prestacions (nombre de serveis prestats). S’hi van fer 5.555 activitats amb les persones usuàries, de les quals, 968 van tenir lloc a la comunitat. De fet, un dels objectius de tots els SRC és augmentar la utilització dels recursos comunitaris així com el desenvolupament de programes conjunts amb aquests recursos. Les activitats realitzades responen a quatre programes bàsics: el programa d’activitats funcionals (que fa referència a les activitats dirigides a la millora de l’estat psicològic i emocional, l’autonomia, la cognició i la salut i benestar de les persones usuàries); el programa d’intervenció comunitària (que abraça les activitats orientades a la inserció comunitària, el treball sobre el seu projecte de vida i a la seva vinculació amb altres serveis); el programa individual (que acull les activitats de procés d’acollida i vinculació al serveis de les persones usuàries i al seu seguiment individualitzat per part dels professionals), i el programa familiar (que té a veure amb la intervenció familiar, tant individual com en grup).En el conjunt dels SRC de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, l’any passat es van atendre 518 persones, un 6,80% més que al 2019 (485). Del total de persones ateses, 131 van ser nous usuaris. Es van registrar 109 altes, 19 de les quals corresponien a la Selva marítima. Les persones ateses van anar al servei una mitjana de 52,44 sessions a l’any. Durant l’exercici es van dur a terme 42.216 activitats.Atenció a psicosi incipientEls Equips d’Intervenció Precoç de la Psicosi atenen les persones de 14 a 35 anys que presenten una psicosi o un risc de desenvolupar-la. El seu objectiu, a part de la detecció ràpida, és fer un tractament integral de les persones i de les famílies amb la finalitat de facilitar la recuperació de la persona, incrementar el seu benestar i integració a la comunitat, millorar el pronòstic i l’evolució. Actualment, a la Regió Sanitària de Girona hi ha en funcionament quatre equips multidisciplinars d’intervenció precoç de la psicosi. Es troben al Gironès-Pla de l’Estany, la Selva marítima, i l’Alt i el Baix Empordà. Els EIPP, formats per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un infermer, funcionen de manera transversal amb els centres de salut mental d’adults i infantil i juvenil i donen suport als professionals de l’atenció primària, serveis socials i professionals d’educació. L’any passat, aquests equips van atendre 588 persones i van fer un total de 12.281 visites. Concretament, l’EIPP de la Selva marítima va tractar 143 persones i va atendre 3.353 visites.Segons explica l’IAS, els trastorns psicòtics constitueixen un dels principals problemes sanitaris dins de l’àmbit de la salut mental. “Són transcendents en les persones que els pateixen per com poden afectar la seva vida familiar, social i laboral, ja que en general s’inicien en l’adolescència o inicis de la vida adulta”, concreta l’IAS.Treballar al lloc on viuen Els equips PSI (Pla de Serveis Individualitzats) són equips de professionals, integrats per infermeria, treballadors i educadors socials, que treballen al lloc on viuen les persones ateses. Per a cadascuna, adapten els serveis sanitaris i socials segons les seves necessitats.Al conjunt de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, aquests equips de professionals especialitzats en salut mental (gestors de casos) van atendre l’any passat 317 persones, 76 de les quals ho eren per primera vegada. Les persones ateses van requerir un total de 6.830 visites assistencials de diferent tipus (atenció a casa, suport familiar, etc.). El 60% de les persones ateses presenten condicions clíniques de complexitat, i segons el diagnòstic la meitat responen a un trastorn psicòtic. Només un 6,09% de les persones ateses pel programa PSI han ingressat a una unitat d’hospitalització durant el 2020, percentatge que suposa una disminució del 25% en comparació amb el 2019.L’any passat, específicament a la Selva marítima, els professionals del PSI va atendre 25 persones, amb 651 visites d’atenció individualitzada i personalitzada.