Dilluns, 3 d'octubre de 2022 - Edició 1530
La República

El nombre de contractes de lloguer cau un 16,6% el 2020 i les operacions de compravenda baixen un 19,1%

ACN Barcelona.-El nombre de contractes formalitzats al mercat de lloguer a Catalunya ha caigut un 16,6% el 2020, però el preu s’ha mantingut estable respecte a l’any anterior, amb una […]

Agències 19/03/2021

ACN Barcelona.-El nombre de contractes formalitzats al mercat de lloguer a Catalunya ha caigut un 16,6% el 2020, però el preu s’ha mantingut estable respecte a l’any anterior, amb una mitjana de 734,3 euros al mes. Per la seva banda, el nombre de contractes del mercat de compravenda ha baixat un 19,1% i el preu per metre quadrat ha incrementat un 1,5%. La construcció d’habitatges s’ha vist afectada per la crisi sanitària i el 2020 s’han iniciat un 21,7% menys d’habitatges. Tot i això, els acabats s’han incrementat un 31,4%. Aquestes són algunes de les dades recollides en el primer butlletí del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb informació sobre la situació conjuntural del mercat de l’habitatge i les polítiques públiques en matèria d’habitatge.

La Generalitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha concedit el 2020 més de 112,5 milions d’euros en ajuts al pagament de l’habitatge a famílies vulnerables. A aquests cal afegir 7,7 milions d’euros extraordinaris destinats a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia al mercat de lloguer. En total, s’han concedit ajuts a 62.032 famílies per pagar el lloguer; la prestació d’especial urgència a 1.353, i l’ajut extraordinari pel coronavirus, a 2.614 famílies més. A finals de 2020, a Catalunya hi ha més de 36.000 habitatges destinats a polítiques socials, gestionats per les diferents administracions públiques o entitats sense ànim de lucre. Durant tot l’any, s’han iniciat 1.943 habitatges de protecció oficial i se n’han acabat 1.219. Així mateix, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha adquirit 376 habitatges per tanteig i retracte, que s’han incorporat al parc públic. Al Registre d’Habitatges Buits hi ha 30.846 habitatges inscrits. En paral·lel, la Generalitat ha concedit ajuts per a la rehabilitació de 9.293 habitatges, per un valor de 23 milions d’euros. El 2020, s’han sol·licitat 14.388 cèdules d’habitabilitat de primera ocupació i 80.193 de segones o posteriors ocupacions. Així mateix, hi ha hagut 7.228 sol·licituds per a la concessió de certificats d’aptitud i les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) n’han concedit 6.016. Aquestes dades s’extreuen del primer butlletí publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, amb informació sobre la situació conjuntural del mercat de l’habitatge i amb dades sobre els resultats de les polítiques públiques en matèria de l’habitatge, gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El document informa sobre l’evolució del sector de la construcció, el mercat de lloguer, els programes socials d’ajuda al pagament i d’accés a l’habitatge i els ajuts per a la rehabilitació i relacionats amb el manteniment. El butlletí es pot consultar a la web del Departament de Territori i es preveu que tingui una periodicitat trimestral.