Edició 1954

Els Països Catalans al teu abast

Divendres, 01 de desembre del 2023
Edició 1954

Els Països Catalans al teu abast

Divendres, 01 de desembre del 2023

El Govern aprova la creació de l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

|

- Publicitat -

ACN Barcelona – El Govern ha aprovat la creació de l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya que debati els reptes als quals s’enfronta Catalunya pel canvi climàtic i formuli propostes per afrontar-los. Un cop aprovada la creació d’aquest organisme, s’iniciaran els treballs previs i l’elecció dels integrants, amb la intenció de poder dur a terme l’Assemblea durant el primer semestre de 2023. Segons les bases, l’organisme el conformaran entre 100 i 150 persones, que se seleccionaran de manera que constitueixin una mostra representativa de la població catalana. L’elecció serà aleatòria.

Un grup motor assistirà l’Assemblea per vetllar perquè el disseny, la implementació i el desenvolupament dels treballs que realitzi es facin d’acord amb criteris internacionalment acceptats, tingui una representació equilibrada d’acord amb la realitat social de la ciutadania de Catalunya i es desenvolupi d’una manera imparcial i independent que eviti possibles biaixos que en puguin adulterar el resultat final.

Publicitat

El grup motor l’integraran persones de diverses procedències, perspectives i experiències en l’àmbit del canvi climàtic, el medi ambient, els sectors econòmics i la participació ciutadana, amb un màxim d’entre 8 i 12 membres.

Les propostes finalment acordades s’hauran de detallar en un informe de recomanacions que s’elevarà al Govern, que el trametrà al Parlament perquè el faci arribar als grups parlamentaris, per tal que tinguin en compte les propostes i valorin la seva integració en les iniciatives que correspongui. Les propostes de l’Assemblea es posaran a disposició del públic a través del portal de participació de la Generalitat.

El Govern estudiarà i avaluarà les propostes i determinarà com s’incorporaran a les iniciatives de govern corresponents. D’aquesta anàlisi donarà compte a l’Assemblea i al Parlament, com també dels criteris seguits en l’avaluació de les propostes. A més, en cas de no acceptació, caldrà motivar-ne l’exclusió. Periòdicament, ha d’informar el Parlament sobre la seva implementació.

Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

Més notícies

Subscriu-te al nostre butlletí

Editorial

Opinió