Edició 1776

Els Països Catalans al teu abast

Dimarts, 06 de juny del 2023
Edició 1776

Els Països Catalans al teu abast

Dimarts, 06 de juny del 2023

El CTESC recomana crear un “mecanisme d’avaluació” pel decret sancionador d’igualtat de tracte i no discriminació.

|

- Publicitat -

ACN Barcelona – El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) s’ha pronunciat aquest dilluns sobre el desplegament del procediment sancionador en l’àmbit de la igualtat de tracte i la no discriminació, recomanant a la Generalitat crear un mecanisme d’avaluació de resultats. El dictamen de l’ens també planteja que la plataforma habilitada per formalitzar procediments sigui plenament accessible i que es desenvolupin plans de formació i acompanyament en l’atenció a la diversitat. A banda, el CTESC ha emès un altre dictament sobre el codi de finances públiques de Catalunya i d’aprovació del llibre primer que apunta en la necessitat d’incloure-hi les mateixes matèries que preveu el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Respecte el desplegament del procediment sancionador en l’àmbit de la igualtat de tracte i la no discriminació, el CTESC considera s’hauria de preveure l’avaluació de l’activitat de l’Oficina d’igualtat de tracte i no discriminació amb indicadors tant quantitatius com qualitatius, que permetin elaborar un informe anual transparent pel conjunt de la ciutadania, i al mateix temps, detectar mancances i duplicitats que permetin millorar la seva activitat.

Publicitat

També creu que caldria especificar que la denúncia es pot fer tant per persones físiques com jurídiques i que s’inclogui que la persona denunciant també hauria de tenir la possibilitat d’assistència durant la redacció de la denúncia. Al mateix temps, recomana que s’especifiqui qui pot ser persona mediadora.

A més, i atès que en el projecte de decret es fa menció a fer ús dels mitjans telemàtics per formalitzar els procediments, apunta que s’hauria de fer constar la necessitat de garantir que el procediment i la plataforma habilitada siguin plenament accessibles, assequibles i de fàcil ús, per garantir l’accessibilitat als tràmits per part de totes les persones. També recomana desenvolupar plans de formació i acompanyar en l’atenció a la diversitat a tots els agents implicats en l’atenció directa d’aquest organisme.

A banda, el CTESC ha emès un altre dictament sobre el Codi de finances públiques de Catalunya i d’aprovació del llibre primer que apunta la necessitat d’incloure-hi les mateixes matèries que preveu el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Aquestes serien la pèrdua de la posició majoritària de la Generalitat i la dissolució de les societats en què hi tingui participació majoritària i les adquisicions a títol onerós de participacions en les societats civils i mercantils quan tinguin per objecte accions sense vot o quan la participació en el capital no es correspongui amb una congruent posició en les juntes o en la gestió de l’entitat.

Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

Més notícies

Subscriu-te al nostre butlletí

Editorial

Opinió