Dilluns, 27 de setembre de 2021 - Edició 1159
La República

El CGPJ prepara un pla de xoc per afrontar l’allau d’assumptes quan acabi el confinament

ACN Barcelona.-La Comissió Permanent del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dijous iniciar l’elaboració d’un pla de xoc de cara a la represa de l’activitat judicial després […]

Avatar
Agències 02/04/2020

ACN Barcelona.-La Comissió Permanent del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dijous iniciar l’elaboració d’un pla de xoc de cara a la represa de l’activitat judicial després de l’aixecament de l’estat d’alarma, que tindrà com a principals objectius evitar el col·lapse de l’administració de justícia i agilitzar al màxim la resolució de tots aquells assumptes la demora dels quals pugui incidir més negativament en la recuperació econòmica i en l’atenció als col·lectius més vulnerables. El pla de xoc també pretén proporcionar als jutges un escenari fiable per a la tornada a la normalitat, amb mecanismes que els permetin afrontar amb menys dificultat l’increment de càrregues de treball a què hauran de fer front.

La Comissió Permanent veu evident que en el moment en què s’aixequi l’estat d’alarma es produirà una situació inèdita i excepcional als jutjats i tribunals, davant la qual cal estar preparats per mitigar, en la mesura del possible, els seus efectes negatius, conseqüència tant de la pròpia represa de l’activitat judicial suspesa (posada a el dia de cada procediment, reordenació dels assenyalaments, incoació de nous assumptes que es trobessin “en espera” en els despatxos d’advocats) com del previsible increment de la litigiositat derivada de la pròpia emergència sanitària i de l’impacte socioeconòmic de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma (acomiadaments, ERO, ERTO, procediments de Seguretat Social, concursos de creditors de persona física i jurídica, impagaments, desnonaments, procediments de família, sancions imposades pel confinament o altres.Disseny de mesures i coordinacióEl pla s’ha de basar en els principis d’eficàcia (identificació de les mesures amb impacte més directe i implantació més ràpida en cada cas), especificitat (les mesures no seran les mateixes en tots els ordres jurisdiccionals) i globalitat: es contemplarà tot el ventall possible d’actuacions, des de propostes de reformes processals urgents que puguin abordar-se mitjançant reial decret llei, fins a mesures organitzatives de tot tipus (concentració d’assumptes, especialització o normes de repartiment, entre altres), sense oblidar l’increment dels mitjans personals o materials que siguin necessaris.El pla també ha de dissenyar i implantar-se de manera coordinada i amb la col·laboració d’altres instàncies, tant a nivell intern (grups de treball en el si del CGPJ i en els tribunals superiors de justícia) com a nivell extern com el Ministeri de Justícia, les comunitats autònomes i els operadors jurídics. Fases d’elaboració del plaLa Comissió Permanent ha acordat la constitució i posada en funcionament dels diferents grups de treball que abordaran l’elaboració del pla de xoc sota la supervisió del president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes.En la primera fase, que es desenvoluparà en el si del CGPJ, es constitueix un grup de treball tècnic per a cada ordre jurisdiccional (civil, penal, social i contenciós-administratiu) i un altre per a les mesures de caràcter general.Cada un d’ells estarà sota la direcció d’un vocal del CGPJ i integrat per lletrats de l’òrgan de govern dels jutges. Dins de la jurisdicció civil, es prestarà especial atenció als jutjats mercantils i de família.Els responsables de cada grup de treball s’integraran al seu torn en un grup de coordinació del qual també formaran part la cap de Servei de Inspecció, el cap de Gabinet Tècnic i el cap de Servei de Personal Judicial i Oficina Judicial, sens perjudici d’incorporar altres vocals o lletrats, que integrarà les propostes en un document global que incorpori les mesures de caràcter general comunes a tots els ordres jurisdiccionals i les específiques per a cada jurisdicció.En una segona fase, s’ha de traslladar aquestes propostes als presidents dels tribunals superiors de justícia per a la constitució dels seus propis grups de treball i, en la tercera fase es constituiran els grups de treball externs: un amb el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències transferides, similar al que ja existeix per al pla d’especialització de jutjats en clàusules abusives, i un altre amb els operadors jurídics.L’última fase serà la d’implantació i seguiment del pla de xoc, en la qual ha de quedar clarament determinat l’òrgan competent per a l’execució de les mesures en funció de la naturalesa d’aquestes: aprovació de reformes legals, dictat de normes organitzatives, acords governatius (CGPJ, tribunals superiors de justícia o altres) i s’establirà un mecanisme per al seguiment i avaluació permanent del pla, a l’objectiu de poder introduir les correccions o adaptacions que siguin necessàries.