Divendres, 24 de setembre de 2021 - Edició 1156
La República

El CGPJ insta els jutges a teletreballar sempre que sigui possible

ACN Barcelona.-El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) aposta pel teletreball als jutjats. La nova actualització de la guia per prevenir la covid-19 a l’administració de justícia posa l’accent en […]

Avatar
Agències 08/10/2020

ACN Barcelona.-El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) aposta pel teletreball als jutjats. La nova actualització de la guia per prevenir la covid-19 a l’administració de justícia posa l’accent en la importància d’incorporar el teletreball com a mètode d’organització de l’activitat del jutge, sempre que sigui possible des del punt de vista de les garanties processals i es disposi dels mitjans tecnològics necessaris. Entre aquets mitjans, destaquen l’expedient judicial electrònic, consulta d’expedients en remot a través d’aplicacions informàtiques, signatura electrònica, correu electrònic professional i consulta de bases de dades de legislació i jurisprudència.

Sense perjudici de la regulació estatutària del teletreball a la funció judicial, afirma la guia, la crisi epidemiològica ha mostrat que es tracta de “l’instrument organitzatiu més eficaç per mantenir l’activitat i prestació dels serveis públics” i, al mateix temps, “garantir la prevenció enfront del contagi”.La comissió permanent del CGPJ ha aprovat aquest dijous una nova actualització de la ‘Guia de bones pràctiques i adopció de mesures de salut professional per a prevenció de contagis’ per tal d’adaptar-la a les instruccions del Ministeri de Sanitat i a les mesures processals i organitzatives establertes pel Ministeri de Justícia. La primera actualització de la guia es va aprovar al maig.Després de successives revisions de la documentació emesa pel Ministeri de Sanitat i la publicació de normativa pel Ministeri de Justícia, s’ha considerat necessari actualitzar la guia amb la finalitat de recordar que és imprescindible mantenir les bones pràctiques per a la protecció de la salut i la prevenció de contagis en seu judicial i seguir proporcionant informació actualitzada sobre els supòsits de casos compatibles amb covid-19.Les mesures contingudes en la guia, els destinataris de la qual són els membres de la carrera judicial en actiu i les comissions de seguiment constituïdes en l’àmbit dels tribunals superiors de justícia autonòmics i de l’Audiència Nacional, persegueixen un triple objectiu: assegurar el normal funcionament dels òrgans judicials en aquells aspectes que són competència del CGPJ, en coordinació amb altres administracions; que l’activitat judicial estigui adaptada als criteris sanitaris vigents per a la prevenció de contagis i protecció de la salut; i fomentar la transformació digital en l’àmbit de la justícia, adoptant noves formes d’organització i estructuració de la feina.Les mesures s’han d’aplicar per jutges i magistrats en l’exercici de l’activitat que desenvolupin en les seus judicials o fora d’elles quan realitzin actuacions processals i durant les sessions de sales de govern, juntes generals i sectorials i altres reunions de caràcter governatiu, així com activitats de formació. També quan exerceixin funcions en l’àmbit de l’administració electoral.La guia recull també, actualitzades, les definicions dels supòsits d’exposició al coronavirus (el que s’entén per cas sospitós, cas confirmat i contacte estret); les actuacions que s’han de seguir en cada un dels esmentats casos; els supòsits i procediments per a la qualificació dels grups vulnerables i de les persones especialment sensibles; i les mesures preventives, individuals i col·lectives, que s’han d’observar en les seus judicials (referides als accessos, mesures d’higiene i neteja, distància de seguretat, ventilació de despatxos i sales de vistes i disponibilitat de materials de protecció i productes d’higiene) .Conciliació laboralPer tal de garantir la conciliació laboral als membres de la carrera judicial que tinguin fills menors de 14 anys o majors d’aquesta edat amb discapacitat, la guia distingeix diferents supòsits. Així, quan el fill o persona al càrrec resulti infectat per covid-19, el jutge o magistrat podrà sol·licitar la baixa temporal. Quan el fill o persona al càrrec estigui obligada a guardar quarantena sense estar infectat, els jutges i magistrats podran sol·licitar un permís especial. Les sol·licituds s’han de resoldre de manera individualitzada, en funció de les circumstàncies de cada cas, per les presidències del Tribunal Suprem, Audiència Nacional i tribunals superiors de justícia.En tot cas, les activitats judicials i governatives de jutges i magistrats en què intervinguin altres professionals de l’administració de justícia, forces i cossos de seguretat, personal sanitari i usuaris es faran en coordinació amb el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències en la matèria.