Edició 1895

Els Països Catalans al teu abast

Dimarts, 03 de octubre del 2023
Edició 1895

Els Països Catalans al teu abast

Dimarts, 03 de octubre del 2023

El 88% centres públics de Barcelona tindran grups de P3 amb 21 alumnes o menys el curs vinent i el 54% dels concertats

|

- Publicitat -

ACN Barcelona – El 88% dels centres públics de Barcelona tindran grups de P3 amb 20 o 21 alumnes el curs vinent i el 54% dels concertats. El Consorci d’Educació de Barcelona preveu reduir les ràtios tenint en compte la previsió de disminució d’un 11% de l’alumnat. En línies generals, l’oferta inicial per al curs 2022-2023 a P3 serà de 12.014 places, amb una demanda estimada de 10.450. Del total, 5.761 són a centres públics (-1.064) i 6.253 a concertats (-1.047). Pel que fa als grups, n’hi haurà 276 a la pública (+3) i 278 a la concertada (-14). A secundària, els grups seran d’entre 27 i 30 alumnes, i un 79% dels centres tindran una oferta inicial de 27. Es reserven 2.319 places a P3 i 2.424 a 1r d’ESO per a alumnes amb necessitats específiques.

El Consorci d’Educació ha assegurat que fins i tot tenint en compte la matrícula viva, agafant de referència la de cursos anteriors, només en sis centres s’arribaria als 25 alumnes per aula a P3. La previsió és que siguin 72 els centres amb 20 alumnes, 83 els que en tinguin 21, 23 en tindrien 22 i sis 23.

Publicitat

També s’han creat quatre grups addicionals per necessitats d’escolarització: a l’Escola Gayarre, la Francesc Macià, l’Estel i Pegaso, les dues primeres a Sants-Montjuïc i les dues restants a Sant Andreu. A més, tanca el centre educatiu Roig Tesalia.

La integració de l’Escola Projecte i la creació de l’Institut Escola Molí, que sorgeix de la fusió de l’escola Prosperitat i l’institut Galileo Galilei, permetrà incorporar 340 places públiques al sistema.  

<strong>453 alumnes menys a l’ESO però més places públiques</strong>

A secundària, l’oferta pública inclou un descens de la demanda de 453 alumnes. S’ofereixen places en 194 grups de 76 centres públics. Són tres grups més que el curs passat, que creixen per la integració a la xarxa pública de l’Institut Escola Projecte, la creació d’un grup a l’Institut Angeleta Ferrer i un altre a l’Emperador Carles.

Pel que fa a les ràtios, la previsió és que hi hagi 22 grups amb 27 alumnes, 1 amb 28 i tres amb 30. Tenint en compte la matrícula viva, es podria arribar a cinc grups amb 30 i tres amb 31.

En línies generals, la integració de l’Escola Projecte i la creació de l’Institut Escola Molí, que sorgeix de la fusió de l’escola Prosperitat i l’institut Galileo Galilei, permetrà incorporar 340 places públiques al sistema.  

<strong>Reserva de places per alumnes amb necessitats especials</strong>

En aplicació del decret d’admissió, s’han ampliat els sistemes de detecció prèvia i l’acompanyament a les famílies amb alumnat amb necessitats educatives específiques, ja sigui per temes de desenvolupament o per vulnerabilitat econòmica. Així, el Consorci estima que a P3 hi ha uns 1.943 alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, dels quals 502 per raons de desenvolupament i 1.442 per motius econòmics i socials. D’entre els segons, 878 són germans i representen el 61% dins d’aquest col·lectiu. A més, el 24% d’aquests estan matriculats en centres que superen el percentatge de vulnerabilitat de la zona.

A 1r d’ESO, s’estima que hi ha 2.276 alumnes amb necessitats específiques, dels quals 379 per motius de desenvolupament i 1.997 per raons econòmiques i socials (412 germans).

Amb aquesta radiografia, per al curs vinent s’han introduït alguns canvis en al detecció a P3 dels alumnes amb necessitats per raons del desenvolupament. Els diferents serveis dedicats a la detecció i atenció de la petita infància, han emplenat un qüestionari pilot d’indicadors per identificar dificultats en el desenvolupament dels infants. Els informes dels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP), els dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), els dels serveis educatius específics (SEE) i els elaborats per l’equip psicopedagògic referent de les escoles bressol-Institut Municipal d’Educació (IMEB), identifiquen els infants que en la seva incorporació a l’escola requeriran d’un seguiment educatiu de caire preventiu. A més a més, durant la preinscripció les famílies poden indicar que el seu infant presenta signes de necessitats educatives específiques.

En els casos que no es tingui informació prèvia el Consorci farà una valoració a càrrec d’un equip psicopedagògic per determinar si es confirmen necessitats educatives específiques i han d’ocupar una plaça de reserva. L’objectiu és planificar els recursos d’educació inclusiva necessaris.

Pel que fa al primer curs de secundària, la detecció ve donada pels informes que fan els equips d’assessorament psicopedagògic en el pas de primària a l’ESO.

En tots els casos, la reserva de places es fa tenint en compte la proximitat del domicili a l’escola o l’adscripció entre el centre de primària i secundària. També es tenen en compte les necessitats de l’alumne, els recursos del centre i les condicions socioeconòmiques de la família i de la zona.

Pel que fa als alumnes amb necessitats per motius socioeconòmics, la detecció ve donada per les dades de l’Institut Municipal de Serveis Socials, les de l’ajut d’emergència social municipal i el padró. En el càlcul de la reserva per al curs vinent s’han introduït nous criteris per garantir el mateix percentatge de vulnerabilitat de la zona educativa. Així, no hi haurà reserva en aquells centres on la vulnerabilitat superi la de la seva zona.

En el marc del procés de preinscripció, hi haurà vuit oficines que a partir de l’1 de març faran atenció informativa i a partir del 7 ajudaran amb el procés, que torna a ser telemàtic, a tots aquells que ho necessitin.

Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

Més notícies

Subscriu-te al nostre butlletí

Editorial

Opinió