Dimarts, 21 de setembre de 2021 - Edició 1153
La República

Barcelona planifica la renovació del sistema de drenatge i clavegueram per adaptar-se al canvi climàtic

ACN Barcelona.-L’Ajuntament de Barcelona preveu renovar el sistema de drenatge i clavegueram per adaptar-se a la situació d’emergència climàtica. Per fer-ho, ha presentat un pla a molt llarg termini amb […]

Avatar
Agències 11/07/2020

ACN Barcelona.-L’Ajuntament de Barcelona preveu renovar el sistema de drenatge i clavegueram per adaptar-se a la situació d’emergència climàtica. Per fer-ho, ha presentat un pla a molt llarg termini amb 1.400 MEUR en inversions. S’executaran 175 milions cada 10 anys. El nou Pla Director Integral de Sanejament replanteja la infraestructura per donar resposta a variables com l’augment de la temperatura, la menor disponibilitat d’aigua, més inundacions derivades de l’increment de la freqüència de fenòmens torrencials i el retrocés de les platges. Les actuacions permetran reduir en un 50% els riscos en futurs escenaris de pluges. S’estima que es podran estalviar 55 MEUR cada any pels danys que s’evitaran.

Aquest pla considera les projeccions de canvi climàtic en el model de precipitacions; integra models hidrològics, d’inundació i marítims, i inclou solucions de sistemes urbans de drenatge sostenible. Els models predictius de pluja constaten un increment de la freqüència dels fenòmens torrencials, en concret un augment del 17% de la intensitat de la pluja en episodis amb període de retorn de 10 anys, és a dir, fenòmens de pluja que es produeixen a Barcelona un cop cada 10 anys. El nou pla projecta una sèrie d’impactes derivats d’aquests episodis, per inundacions o abocaments, que poden afectar de forma transversal la ciutat: a veïns i veïnes, a l’espai públic, comerços o vehicles, danys ambientals o a les platges.A més, s’amplien els objectius de resiliència urbana i es marca com a objectiu assolir una reducció de com a mínim el 50% dels riscos derivats d’inundacions per pluges extremades que tinguin un període de retorn igual o inferior a 500 anys.Amb el pla s’assolirà també una reducció del 60% de la càrrega contaminant a causa dels abocaments per sobreeiximent del clavegueram en episodis de precipitacions, especialment al riu Besòs, al port i a les rieres de Collserola.Pel que fa a les platges de la ciutat, es projecta un estàndard de qualitat excel·lent de les aigües de bany de les platges com a mínim durant el 98% de la temporada de bany.Les accions del nou plaEl pla integra els sistemes de drenatge urbà (SUDS) en els nous models d’urbanisme. Aquests sistemes són capaços de gestionar l’aigua pluvial en l’origen de la captació a través d’elements d’infiltració controlada que permeten alleugerir la càrrega del clavegueram. Els SUDS comporten un increment del verd, el que també deriva en beneficis per la millora de la qualitat de l’aire i la salut de les persones.Així, es preveu dotar la ciutat de 180 hectàrees de superfície de sistemes de drenatge urbà repartits estratègicament per tot el territori en combinació amb un conjunt de basses de capçalera a la zona de Collserola i l’increment de cobertes verdes en edificis.La millora i ampliació de la xarxa de clavegueram recollides al document permet també que Barcelona adapti la seva infraestructura amb criteris sostenibles. Es millorarà la xarxa existent i es renovarà el clavegueram més antic.A més, es construiran 200 km de xarxa local, es reforçarà el sistema de captació per embornals, i es faran 38 nous quilòmetres de xarxa primària de gran capacitat. Actualment, Barcelona té 1.600 km de xarxa. Pel que fa als dipòsits que permeten gestionar l’aigua excedent del sistema de clavegueram, actualment n’hi ha 12 a la ciutat i s’arribarà fins als 66, dels quals 50 es destinaran a evitar les inundacions i 16 seran per protegir les masses d’aigua, la salut dels banyistes de les platges i l’ecosistema litoral i fluvial.El pressupost global del pla, que inclou també les actuacions de conservació, és de 1.400 MEUR. La meitat del pressupost es destina a les actuacions de gestió del risc i de protecció del medi ambient, i l’altra meitat a la xarxa local i sistemes de drenatge urbà sostenibles.Properes actuacionsEl pla d’inversions d’aquest pressupost global implica un ritme d’inversió de 175 milions d’euros cada 10 anys. En concret, durant els pròxims 6 anys s’executaran les següents accions: el desdoblament del gran interceptor de l’avinguda Diagonal, entre els carrers de Girona i el passeig de Sant Joan, amb l’objectiu de protegir la part baixa de Gràcia i els entorns dels carrers Girona i Bailèn; la tercera fase de l’eix drenant de l’avinguda del Paral·lel i el carrer de Vila i Vilà, al primer tram d’aquest carrer, que permetrà protegir la zona on conflueixen els barris del Raval, Poble-sec i Esquerra de l’Eixample, i el dipòsit soterrat de regulació d’aigües pluvials de l’avinguda de Prim, que permetrà una millor protecció dels entorns de la Sagrera i els barri del Besòs i el Maresme. Aquestes tres actuacions suposen 84 MEUR.El pla incorpora un estudi de cost benefici que permet calcular el benefici net del conjunt de la inversió, considerant el costos d’inversió i manteniment, però també els beneficis per danys evitats en concepte de protecció del patrimoni i del medi ambient. L’anàlisi de cost benefici s’ha estudiat amb horitzó 2100, que implica un període d’inversió de 20 anys i un període d’amortització de 80 anys, com és habitual en projectes d’inversió pública, tot i que amb el manteniment adequat la vida útil de les infraestructures és molt superior. Els danys evitats a persones, bens, medi ambient i activitat comercial compensen els costos d’inversió i manteniment, perquè representen un benefici econòmic de 55 milions euros l’any.